Jessica, psykiatrisjuksköterska

Jessica Rosengren är specialistsjuksköterska i det psykiatriskt mobila akutteamet i  Trollhättan

Charmen med att jobba inom psykiatrin är att man aldrig riktigt vet hur arbetspasset kommer att se ut.

Mitt arbete, som sker på kvällstid, är väldigt flexibelt, mycket omväxlande och varierande. Genom telefonsamtal och hembesök gör vi psykiatriska bedömningar och stöttar patienten i hemmet.

Vi arbetar utefter uppdrag som skrivs av behandlare i öppenvården, samt från slutenvården då det handlar om patienter som är på permission eller skrivs ut. Patienter kan även kontakta oss själva. Arbetet innebär mycket samarbete med andra vårdgivare, kommun, polis och ambulans. Vi är även beredskapsjour för barn-och-ungdomspsykiatrin på kvällstid.

Jag träffar många olika människor i olika situationer och mycket av arbetet handlar om att genom samtal försöka förstå och skapa en förståelse, en allians, med patienten.

Jag har arbetat inom psykiatrin i NU-sjukvården sedan 2000 när jag började som skötare. Genom specialistutbildningen känner jag att jag har fått till mig ny kunskap som hjälpt mig att bli tryggare och säkrare i mitt arbete och som jag kan luta mig mot när jag gör mina bedömningar.