Cecilia Vendelsjö, anestesisjuksköterska

Cecilia Vendelsjö, anestesisjuksköterska
Cecilia Vendelsjö, anestesisjuksköterska
Fotograf: Kent Eng

Varför valde du att bli anestesisjuksköterska?

Jag ville ha ett arbete där jag kunde få mer kunskap om de vitala organen. Kontakten med akutsjukvården hör också till mitt val av yrke liksom att jag har en patient åt gången och fullt fokus på denna.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Jag kommer till jobbet och får då reda på var jag ska vara för dagen, vilket varierar från dag till dag. Ibland jobbar jag i operationssalen och ibland har jag andra uppdrag här på operationsavdelningen. Mitt fokus är att ta hand om patienter tillsammans med teamet.

Vad är det roligaste med ditt yrke?

Att ingen dag är den andra lik. Jag vet aldrig hur dagen ser ut utan det blir en överraskning varje dag, vilket kräver flexibilitet och teamarbete. Det är dessutom väldigt roligt att få arbeta med alla sorters patienter i alla åldrar, från friska till sjuka.

Vilka fördelar finns det att jobba på ett sjukhus?

Framförallt att du har stora möjligheter att hjälpa en patient. Det finns mycket resurser i form av personal, utrustning, läkemedel och allt runt omkring när du jobbar på ett sjukhus. Du får också samarbeta i team med många olika professioner och kompetenser i huset. Vi lär oss mycket av varandra och utvecklas ständigt.

Vem skulle du rekommendera att börja jobba som anestesisjuksköterska i NU-sjukvården?

Jag skulle rekommendera alla de som vill arbeta i team och som vill utvecklas inom sitt område. Det är en ständig utvecklig här och du är aldrig riktigt fullärd.