Avdelning 25 - intermediärvårdsavdelning (IMA)

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Lärketorpsvägen 20
461 73 Trollhättan

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

NÄL, Trollhättan. Följ vägskyltarna med röda kors. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt C plan 2 entréplan

Postadress

NU-sjukvården Anestesi-operation-intensivvård
Lärketorpsvägen 20
461 85 Trollhättan

Funktionen på intermediärvårdsavdelningen (IMA) är antingen som "step-up"-enhet, när vården på vanlig vårdavdelning inte räcker till, eller som "step-down”-enhet, för patienter som stabiliserats på intensivvårdsavdelningen (IVA).

Avdelningen ligger i IVA:s lokaler och bemannas både med allmänsjuksköterskor med intresse för denna typen av vård och intensivvårdssjuksköterskor som även jobbar på IVA samt undersköterskor som även jobbar på IVA. Därför är vården ofta högteknologisk och många gånger stöttas fortfarande vitala funktioner i olika grad.

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Lärketorpsvägen 20
461 73 Trollhättan

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

NÄL, Trollhättan. Följ vägskyltarna med röda kors. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt C plan 2 entréplan

Postadress

NU-sjukvården Anestesi-operation-intensivvård
Lärketorpsvägen 20
461 85 Trollhättan

Funktionen på intermediärvårdsavdelningen (IMA) är antingen som "step-up"-enhet, när vården på vanlig vårdavdelning inte räcker till, eller som "step-down”-enhet, för patienter som stabiliserats på intensivvårdsavdelningen (IVA).

Avdelningen ligger i IVA:s lokaler och bemannas både med allmänsjuksköterskor med intresse för denna typen av vård och intensivvårdssjuksköterskor som även jobbar på IVA samt undersköterskor som även jobbar på IVA. Därför är vården ofta högteknologisk och många gånger stöttas fortfarande vitala funktioner i olika grad.

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.