Diagnostiskt centrum fångar upp patienter med diffusa cancersymtom

I januari öppnade NU-sjukvården ett diagnostiskt centrum för patienter som har allvarliga ospecifika symtom där det finns misstanke om cancer (AOS), eller som har cancer med okänd primärtumör (CUP). De här patienterna riskerar att falla mellan stolarna, eftersom de inte tillhör någon specifik del av vården. Nu ska de utredas snabbare och få ett bättre omhändertagande.

Diagnostiskt centrum har öppet en dag i veckan. Där träffar patienterna bland andra fr.v. kontaktsjuksköterska Annelie Thelander, överläkare Mathilde Gianestra och Gunnar Lengstrand och specialistsjuksköterska Veronika Skoglund.

Kunskaper i såväl onkologi, medicin som palliativ vård 

Det nya centret ligger på Uddevalla sjukhus och är en del av NU-sjukvårdens arbete med standardiserade vårdförlopp för cancerdiagnoser (SVF).  Det drivs i samarbete mellan kirurgikliniken och akutmedicinkliniken.

– Det ger oss en bred kompetens, med kunskaper inom såväl onkologi, medicin som palliativ vård, säger Gunnar Lengstrand, överläkare i onkologi och ansvarig för centrets CUP-patienter.

Utreda patienter på remiss och ställa diagnos

Till verksamheten kommer patienter på remiss för utredning, i syfte att ställa en diagnos. Centret beställer utredningar, vilket kan vara olika undersökningar eller provtagningar. Därefter redogör de vad de kommit fram till för patienten i samband med läkarbesök.  

 – Om möjligt ställer vi en diagnos, men det är inte i alla fall det går att få fram en klar diagnos. Det gäller i synnerhet AOS-patienterna, säger Gunnar Lengstrand.

Från remiss till avslutande samtal på 22 dagar

Ambitionen är att tiden från att en remiss skrivs till dess att patienten har en diagnos, en vårdplan och ett avslutande samtal ska vara 22 dagar.

–  Vi är inte riktigt där än. För mig är det viktigaste att utesluta malignitet så fort som möjligt, säger Mathilde Gianestra, överläkare på akutmedicinkliniken och ansvarig för AOS-patienterna.

Bättre organisation skyndar på utredningsförfarandet

–  I och med att vi organiserar oss på ett bättre sätt skyndar vi på utredningsförfarandet. Det gagnar patienterna, säger Gunnar Lengstrand.

 

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras för respektive diagnos, samt vilka tidsgränser som gäller för hela förloppet och för olika steg i utredningen. I NU-sjukvården finns ett 30-tal SVF:er, varav AOS och CUP är två.

AOS

Allvarliga, ospecifika symtom som kan bero på cancer (AOS) börjar ofta med symtom som trötthet, viktnedgång, smärtor eller anemi. Syftet med ett standardiserat vårdförlopp för patienter med AOS, är att säkra att även dessa patienter utreds utan medicinskt omotiverad väntetid. Till NU-sjukvården kommer ungefär två AOS-remisser in varje vecka. I ca 30 procent av fallen visar sig patienten ha cancer.

CUP

Cancer utan känd primärtumör (CUP) betyder att patienten har en eller flera metastaser, men att det är oklart var i kroppen cancer- tumören finns som metastaserna kommer ifrån. Symtom kan vara smärta, trötthet, dålig aptit, viktnedgång och ibland också uppsvullen buk eller en hård svullnad någonstans. CUP utgör tre-femprocent av alla cancerfall i Sverige. Den är vanligast hos något äldre personer, ofta i 60-70 års ålder.

Senast uppdaterad: 2019-02-14 11:25