Cancerpatienter erbjuds fysisk träning

Den 15 januari började fysioterapin på Uddevalla sjukhus erbjuda fysisk träning för cancerpatienter.

– Det här är en viktig insats. Flera studier visar att regelbunden fysisk träning har positiv betydelse för hur cancerpatienter mår och klarar sin behandling, säger sjukgymnast Eva Källén.

Fysioterapin på Uddevalla sjukhus erbjuder från och med januari 2019 fysisk träning för patienter med cancerdiagnos.  

För cancerpatienter som genomgår eller nyligen avslutat behandling

Den nystartade verksamheten vänder sig till NU-sjukvårdens patienter som genomgår eller nyligen avslutat cancerbehandling. Det är i linje med de riktlinjer som Västra Götalandsregionen satt upp, som säger att alla patienter med cancerdiagnos ska erbjudas fysisk träning.

Träning utifrån patientens förmåga och möjligheter

Träningen på fysioterapin startar med att patienten bjuds in till en öppen föreläsning. Utifrån fortsatta samtal med patienten läggs sedan en individanpassad träning upp.

–  Det är patientens förmåga och möjligheter som styr. För en patient som bor i närheten av Uddevalla kanske det är intressant att vara med på gruppträningen som vi erbjuder en-två gånger i veckan, medan en patient som har svårt att ta sig hit istället behöver stöd och motivation att komma igång på egen hand, säger Eva Källén.

En hjälp komma igång för att gå vidare på egen hand

Varje patient har möjlighet att vara med i träningen i tolv veckor och det finns utrymme att ha 15 patienter inskrivna samtidigt.

– Vårt mål är att stärka patienterna mentalt och fysiskt och hjälpa dem komma igång med någon form av träning och att de sedan vågar fortsätta på egen hand. Idag är det väl känt att regelbunden fysisk träning ger många positiva effekter även för cancerpatienter, säger Eva Källén.

Träning på fysioterapi, Uddevalla sjukhus

I träningen för cancerpatienter erbjuder fysioterapin på Uddevalla sjukhus: 

 • en cirka 60 minuter lång föreläsning

• individuell bedömning

• information och stöd för anpassad träning på egen hand

• gruppträning: konditions- och styrketräning 1-2 gånger/vecka i upp till 12 veckor

• förskrivning av FaR© (Fysisk aktivitet på Recept)

Kontakt fysioterapienheten på Uddevalla sjukhus

Positiva effekter av träning

Studier visar att regelbunden fysisk träning ger många positiva effekter även för cancerpatienter. Bland annat:

• ökad livskvalité

• förbättrad/bibehållen fysik

• tål cytostatikabehandlingen bättre. 

Senast uppdaterad: 2019-01-22 13:23