Kontaktpersoner

Jüri Kartus, professor, leg. läkare, chef för FoU-enheten
E-post: E-postadress

Ninni Sernert, professor, leg. sjukgymnast, forskningsledare
Telefon: 010-435 68 90
E-post: E-postadress

Saga Johansson, FoU-koordinator
Telefon: 010-435 68 93
E-post: E-postadress

Björn Andréasson, docent, leg. läkare, forskningsledare
E-post: E-postadress

Christer Dahlin, professor, leg. tandläkare, forskningsledare
E-post: E-postadress

Hans Fors, med dr, leg läkare, forskningsledare
E-post: E-postadress

Lars Ejerhed, docent, leg läkare, forskningsledare
E-post: E-postadress

Viola Nyman, fil dr, leg. sjuksköterska/barnmorska, forskningsledare
E-post: E-postadress

Leyla Roshani, fil dr, leg. biomedicinsk analytiker, forskningsledare
E-post: E-postadress