Information till forskningsintresserade

Här har vi samlat information till dig som är forskningsintresserad.

Ansökningsblankett HT 2017

Att utveckla och driva ett forskningsprojekt

Att göra en vetenskaplig presentation

Vad heter det på engelska

Publikationslista 2010-2017

Länkar till FoU

Sammanställning av forskarutbildade/doktorander inom NU-sjukvården

Senast uppdaterad: 2017-09-25 08:24