Avslutade lex Maria-ärenden

Här publiceras de senaste avslutade lex Maria-ärendena. Söker du tidigare ärenden kontakta NU-sjukvårdens kansli, nusjukv.kansli@vgregion.se

Avslutade Lex Maria-ärenden