Sjuksköterska inom bemanningsservice

Jobba som tillsvidareanställd sjuksköterska inom område medicins bemanningsservice och få 5 000 kronor i lönetillägg.

Du som är sjuksköterska kan få jobb som tillsvidareanställd bemanningssjuksköterska inom vårt medicinområde. Du får ett varierat och lärorikt arbete och får dessutom ett lönetillägg på 5 000 kronor på din vanliga lön.

Som tillsvidareanställd bemanningssjuksköterska går du in och täcker upp vid frånvaro inom hela medicin- och akutområdet. Men du får veta i förväg vilken avdelning du ska vara på. Den avdelningen är du sedan kvar på  ett par veckor i taget. För att du ska känna dig trygg får du dessutom några dagars bredvidgång innan ditt första arbetspass startar.

I NU-sjukvårdens medicinområde ingår ambulansverksamhet, akutmottagning samt öppenvårdsmottagningar och slutenvårdsavdelningar inom till exempel medicinsk äldrevård, medicinsk akutsjukvård, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), astma, stroke, hjärt-kärlsjukdom, rubbningar i sköldkörteln, diabetes och olika tarm, lever- och blodsjukdomar. Några andra av områdets specialiteter är infektionsmedicin, reumatiska sjukdomar, neurologiska sjukdomar, vuxenrehabilitering och hud- och könsjukdomar. 

Är du osäker på om detta är något för dig? Vi ger dig möjlighet att testa innan du bestämmer dig!

Intervju med Anneli Eskola - intern bemanningssjuksköterska i NU-sjukvården

Kontakt

Bemanningsservice för sjuksköterskor
Maria Skön
010-435 54 59
E-postadress


Publicerad: 2017-01-05 16:14