Operationsavdelning NÄL

Kontaktuppgifter

Telefon

Växeltelefon

Besöksadress

Lärketorpsvägen
461 73 Trollhättan
Plan 2 entréplan

Vägbeskrivning

NÄL, Trollhättan. Följ vägskyltarna med röda kors. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Postadress

Centraloperation NÄL
Lärketorpsvägen
461 85 Trollhättan

På Operation utförs planerade och akuta operationer på mage/tarm, kärl, öron/näsa/hals, benbrott, gynekologi och kejsarsnitt samt inläggning av pacemakers. NÄL är ett traumasjukhus och vi utför därför operationer till följd av olycksfall.

Vi gör närmare 9000 operationer varje år.

Vi tar emot dig, barn såväl som vuxen, om du behöver opereras för något inom ovanstående områden eller har skadat dig.

Din vistelse hos oss

Om du behöver opereras till följd av akut sjukdom eller skada söker du vård på vårdcentral eller akutmottagning.

Om du inte är akut sjuk söker du vård på din vårdcentral och vårdcentralens läkare skriver remiss till sjukhuset.

Specialistläkare på sjukhuset bedömer sedan om du behöver opereras.

I din kallelse framgår var du ska anmäla dig och betala inför besöket. Information om undersökning samt förberedelser bifogas kallelsen.

Checklista inför din vistelse

Se bifogad information med ditt kallelsebrev.

Vi som arbetar här

På vår operationsavdelning finns olika yrkeskategorier som undersköterska, operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska (narkossjuksköterska), anestesiläkare (narkosläkare) samt specialistläkare inom kirurgi, gynekologi, öron/näsa/hals, kardiologi och ortopedi.

Ansvariga för avdelningen

Anita Mattiasson, avdelningschef
Telefon: 010-435 15 52
E-post: E-postadress                        

Anneli Magnuson, avdelningschef
Telefon: 010-435 15 53
E-post: E-postadress


Senast uppdaterad: 2018-03-29 09:14