Avdelning 63 - allmän kirurgi (KAVA)

Kontaktuppgifter

Telefon

Växeltelefon

Besökstider

mån - sön 15:00 - 19:00

Besöksadress

Lärketorpsvägen
461 73 Trollhättan
Målpunkt B Plan 6

Vägbeskrivning

NÄL, Trollhättan. Följ vägskyltarna med röda kors. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Postadress

Avdelning 63 NÄL
Lärketorpsvägen
461 85 Trollhättan

KAVA står för kirurgisk akutvårdsavdelning. Vi vårdar dig som har en akut kirurgisk sjukdom samt traumapatienter.

Din vistelse hos oss

Vår avdelning fokuserar på kortare akutvård. Vårt mål är att du som patient ska ligga inne hos oss i max tre dagar. Beräknas det att du behöver en längre vårdtid kan det bli aktuellt med flytt till en av våra andra kirurgavdelningar för fortsatt vård.

Vår ambition är att du och dina närstående ska känna er väl bemötta och omhändertagna av oss.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, läkare och sjukgymnast. Eftersom NU-sjukvården har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under din vårdtid. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Ansvariga för avdelningen

Johan Åberg, avdelningschef
Telefon: 010-435 06 31
E-post: E-postadress


Senast uppdaterad: 2018-03-29 09:14