Avdelning 34 - neonatal

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

mån - sön dygnet runt

Växeltelefon

Öppettider

mån - sön dygnet runt

Besöksadress

Lärketorpsvägen
461 73 Trollhättan
Målpunkt B Plan 3

Vägbeskrivning

NÄL, Trollhättan. Följ vägskyltarna med röda kors. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Postadress

Avdelning 34 NÄL
Lärketorpsvägen
461 85 Trollhättan

Vi vårdar nyfödda och för tidigt födda barn. Avdelningens sjukvårdskaraktär spänner från intensivvård till allmän omvårdnad och observation. Vi arbetar utifrån ett patientcentrerat arbetssätt, det vill säga att vi utgår från hela familjens behov så att barnet får ha sina föräldrar nära och är dess primära vårdare.

Vi som arbetar här

På avdelningen arbetar barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, barnsköterskor, kuratorer, läkarsekreterare samt läkare specialiserade inom neonatalvård.

Ansvariga för avdelningen

Lena Vänerö 
Telefon: 010-435 03 41
E-post: E-postadress

Johanna Norbäck, avdelningschef
Telefon: 010-435 18 86
E-post: E-postadress

 OBS! E-post bör inte användas för kommunikation som handlar om patientärenden. E-post som skickas till NU-sjukvården diarieförs och blir allmän handling, och kan komma att begäras ut med hänvisning till offentlighetsprincipen.


Senast uppdaterad: 2018-05-05 09:16