Aktuella nyheter

Nyheter från NU-sjukvården

På NU-sjukvårdens palliativa enhet på Uddevalla sjukhus vårdas svårt sjuka människor, ofta i livets slutskede. Sedan drygt ett år ger volontärer från Röda Korset stöd till patienter och anhöriga varje dag. Det är patientnära möten som är unika i landet.

Det krävs inte alltid stora förändringar för att förbättra vården. Numera sker undersökningar med barnhjärtultraljud mer och mer på barn- och ungdomsmottagningen istället för på klinisk fysiologi. Det innebär ett besök på sjukhuset, och inte två, för patienterna – och minskar familjernas oro.

Den 8 februari arrangerade NU-sjukvården sitt traditionsenliga jobbevent för blivande och färdiga sjuksköterskor.

Anne de-Wahl Granelli, verksamhetschef för NU-sjukvårdens kardiologiklinik, har fått utmärkelsen Humanitarian Award av den amerikanska patientsäkerhetsorganisationen Patient Safety Movement Foundation. Huvudtalare vid tillkännagivandet var tidigare president Bill Clinton.

Utbytesstudenterna Maria Shinana och Rauna Vanhus resa från Namibia till NÄL har varit lång – men det har varit en resa väl värd mödan. – Vi är otroligt glada att vi har fått den här möjligheten, berättar sjuksköterskestudenterna.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden publiceras som nyheter. Bilder i nyheter kan få användas som pressbilder, men endast i samband med den nyhet där bilden publicerats. 

Ta kontakt med NU-sjukvårdens presstjänst.

Nyhetsarkiv NU-sjukvården

Vill du läsa fler nyheter från NU-sjukvården? I vårt nyhetsarkiv hittar du nyheter från och med sommaren 2016 och framåt. 


Till nyhetsarkivet


Publicerad av: Kommunikationsenheten, 2016-12-28 14:35:24
E-postadress