Aktuella nyheter

Nyheter från NU-sjukvården

KomHIT Flykting är ett kommunikationsstöd för människor på flykt. NU-sjukvårdens barn- och ungdomsmottagning, barnavdelning och neonatalavdelning har varit delaktiga i arbetet med att ta fram bildstödsmaterial som kommer användas i hela Sverige.

Svenskar är mycket positiva till att donera sina organ, men bara en bråkdel har gjort sin vilja känd. För att uppmärksamma organ- och vävnadsdonation arrangerar Socialstyrelsen varje år Donationsveckan. Årets upplaga pågår mellan den 9-15 oktober. I NU-sjukvården uppmärksammas donatorerna med en minnestund vid donationsträdet på NÄL onsdag 11 oktober.

Nu går arbetet med det framtida Operationscentrum Uddevalla sjukhus in i nästa fas. En projektgrupp bestående av representanter från NU-sjukvården, Västfastigheter och arkitektbyrån Arkitema arbetar med att ta fram program- och systemhandlingar. Planerad byggstart är under 2019 med inflyttning i slutet av 2021.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden publiceras som nyheter. Bilder i nyheter kan få användas som pressbilder, men endast i samband med den nyhet där bilden publicerats. 

Ta kontakt med NU-sjukvårdens presstjänst.

Nyhetsarkiv NU-sjukvården

Vill du läsa fler nyheter från NU-sjukvården? I vårt nyhetsarkiv hittar du nyheter från och med sommaren 2016 och framåt. 


Till nyhetsarkivet

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37