Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Strokepatienter erbjuds rehabilitering i hemmet

Fyra glada medarbetare
Personal från strokerehabilitering i hemmet. Fr v. Rebecka Asp - fysioterapeut, Cornelia Johansson - arbetsterapeut, Annika Jägevall - sjuksköterska, Lisa Gustafsson - enhetschef fysioterapin NÄL.

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Sedan i höst erbjuder NU-sjukvården rehabilitering i hemmet efter sjukhusvistelsen för patienter som drabbats av stroke. Det gör att patienten kan komma hem tidigare från sjukhuset, men den stora vinsten är att det ger bättre möjligheter att anpassa rehabiliteringen efter behoven som patienten har i sin hemmiljö.

– Det här är något som Socialstyrelsen rekommenderar i sina nationella riktlinjer och något som vi velat erbjuda våra strokepatienter länge, så det är väldigt roligt att vi nu kommit igång med detta, säger Lisa Gustafsson, enhetschef för fysioterapin på NÄL.

Hembesök i hela Fyrbodal 

På sikt är målet att 25 procent av de patienter som vårdas på NU-sjukvårdens strokeavdelning ska erbjudas rehabilitering i hemmet, eller understödd hemgång som det också kallas. Det är höga ambitioner, också med tanke på att rehabiliteringen erbjuds i hela Fyrbodal, oavsett bostadsort. 

– För att klara det blir samarbetet med primärvård och kommun jätteviktigt. Det positiva är att det gör att vi breddar kompetensen och höjer kvaliteten, säger Lisa Gustafsson och tillägger:
–I många fall kommer hemrehabilitering innebära att patienten inte behöver stanna på sjukhuset, utan kan komma hem tidigare. Gensvaret från patienter och anhöriga så här långt har varit gott.

Utgår från patientens målsättningar

I teamet som patienten träffar ingår arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska. Träningen varierar stort och anpassas utifrån patientens individuella målsättning. Medan en patient vill klara av att baka bullar kan målet för en annan vara att plocka ur diskmaskinen. För en tredje kanske det viktigaste är att kunna ta en promenad utomhus igen.

– Många patienter har en oro för hur det blir när de kommer hem. Nu blir det just det som patienten behöver kunna i sitt eget hem som vi riktar in oss på. Det gör att vi kan erbjuda en mycket bättre rehab, utifrån de behov patienten har i sitt eget dagliga liv, säger arbetsterapeut Cornelia Johansson.

Rehabilitering i hemmet/understödd hemgång

  • Hemrehabilitering erbjuds patienter som drabbats av mild till måttlig stroke. Det innebär bland annat att personen ska kunna förflytta sig med hjälp av en person och kunna ta till sig instruktioner. Dessutom ska personen bo i eget boende och inte inom kommunal omsorg
  • En till två dagar efter att patienten kommit hem gör teamet ett hembesök och därefter anpassas insatserna efter de behov och önskemål patienten har för att komma vidare med sin rehabilitering
  • Teamet består av en arbetsterapeut och en fysioterapeut på heltid och en sjuksköterska på halvtid. I bakgrunden finns läkare och kurator på sjukhuset som kan kopplas in vid behov
  • Insatser kan exempelvis handla om att träna olika ADL-aktiviteter (aktiviteter för att leva ett självständigt liv, som att borsta tänder och laga mat), hjälpmedelsanpassa, gång-, balans och förflyttningsträning, medicinska behov och allmän koordinering för att helheten ska fungera
  • Hemrehabilitering erbjuds i hela Fyrbodal av NU-sjukvården under fyra-sex veckor. Vid behov tar sedan primärvård och kommun vid.