Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Orange Day i NU-sjukvården

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Den 25 november uppmärksammar NU-sjukvården Orange Day, den av FN instiftade dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. I Utvecklingscentrum på NÄL finns bland andra Linda Harnell på plats, för att berätta om sjukhusets arbete mot våld i nära relationer. Hon är kurator och utbildar sjukhusets medarbetare i att våga fråga, i mötet med patienterna.

− Våld i nära relationer är så mycket vanligare än de flesta tror och den som drabbas håller det hemligt, på grund av skamkänslor och rädsla för att bli ännu mer utsatt. Därför är det så viktigt att vi inom sjukvården vågar fråga – och frågar alla patienter, på rutin, i alla kontakter, säger Linda Harnell.

Enligt lag ska NU-sjukvårdens medarbetare agera vid misstanke om att en patient är eller varit utsatt för våld eller andra övergrepp från närstående.

Våldet drabbar även män − men kvinnor mest utsatta

Både män och kvinnor drabbas av våld, och det händer i både heterosexuella och samkönade relationer, men det vanligaste är att det är en kvinna som utsätts av en manlig partner och att våldet då ofta får allvarligare hälsokonsekvenser.

Patienter som drabbas av olika former av våld i nära relationer söker ofta hjälp inom sjukvården, upprepade gånger, inte bara för fysiska skador utan också för psykiska och stressrelaterade besvär.

Inte alltid uppenbart att någon är drabbad    

− Inom ortopedin kan det vara enklare än inom andra verksamheter att fatta misstankar om att en kvinna är utsatt för våld av en närstående, när hon återkommer med flera frakturer och berättelserna om hur hon skadat sig inte känns trovärdiga, säger Linda Harnell.

− Men oftast är det inte så tydligt att patientens besvär kan kopplas till att hon utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, det är kanske inte ens uppenbart för henne själv. Därför ska all hälso- och sjukvårdspersonal som gör hälso- och sjukvårdsbedömningar ställa rutinmässiga frågor om våld i mötet med patienten, enligt den regionala medicinska riktlinjen, RMR, om våld i nära relationer.

NU-sjukvården har tilldelats medel från VKV, VGR:s kompetenscentrum om våld i nära relationer, för att öka kunskaperna om våld i nära relationer inom NU-sjukvården. Det börjar ge resultat, flera verksamheter har implementerat arbetssättet att våga fråga, på rutin.

I projektets styrgrupp ingår Linda Harnell, Charlotte Almkvist-Hall, utvecklingsledare, Ingrid Larsson, samordnare för mänskliga rättigheter och Christina Ramnfors, projektansvarig och enhetschef på kuratorsmottagningen.

Mer information om VKV

Orange Day

Orange Day är Linda Harnell, kurator, och Charlotte Almkvist-Hall, utvecklingsledare, på plats i Utvecklingscentrum på NÄL kl. 11-15, tillsammans med Trollhättans stads enhet mot våld i nära relationer, polisen, åklagarmyndigheten och Brottsofferjouren, för att berätta om sitt arbete och samarbete när det gäller våld i nära relationer.