Positivt att varva avdelnings- och mottagningsarbete

Bilden: Ellinor Pihl, Nathalie Madenvik och Emma Johansson är några av de som roterar mellan avdelning 45 och arbete på mottagning.

Allt fler av NU-sjukvårdens sjuksköterskor och undersköterskor delar arbetstiden mellan avdelnings- och mottagningsarbete. På avdelning 45 kirurgi/öron-näsa-hals bidrar arbetssättet till större variation, breddad kompetens och bättre möjlighet att följa patienten.

– Jag breddar min kompetens, säger sjuksköterskan Rebecka Dryselius. Jag har fått större förståelse för vårdprocessens olika delar - patientens väg från cancerdiagnos, genom eftervården på avdelningen till de uppföljande besöken på mottagningen.

– Som patientansvarig sjuksköterska får jag möjlighet att möta patienten både på ÖNH-mottagningen och på avdelningen, fyller sjuksköterskan Natalie Madenviki.

– Jag är ganska ny och har hittills bara jobbat på avdelningen, säger Emma Johansson, sjuksköterska. Snart ska jag börja rotera mellan ÖNH-mottagningen och avdelningen fem veckor åt gången och är väldigt förväntansfull. Det är tempo och bredd på avdelningen, och jag får möjlighet att spetsa min kompetens på mottagningen.

För avdelningen är de delade tjänsterna viktiga för att kunna bemanna på ett bra sätt.

– Efter att ha jobbat med rotationstjänster under flera år ser vi att det är lättare att rekrytera till dessa än till rena avdelningstjänster. Dessutom har vi fler avdelningskompetenta medarbetare som kan bidra vid tillfällen med hög belastning, säger Marlene Bjärkstrand, avdelningschef på avdelning 45.

– I dag har vi fasat ut alla bemanningssköterskor och vi har alla vårdplatser öppna, fortsätter Marlene. Och numera utlyser vi inga rena mottagningstjänster för sjuksköterskor.

– Det är som ha två jobb, säger Ellinor Pihl, som delar sin tjänst mellan nattarbete som sjuksköterska på avdelningen och arbete dagtid på sömnlabb. Det är stor variation!

Fakta

Cirka 15 sjuksköterskor och undersköterskor på avdelning 45 kirurgi/öron-näsa-hals roterar mellan avdelningen och fyra olika mottagningar (kärlmottagning, kirurgimottagning, ÖNH-mottagning samt sömnlabb).

Olika typer av rotation mellan avdelnings- och mottagningsarbete finns i flera av NU-sjukvårdens verksamheter och blir allt vanligare.

Senast uppdaterad: 2019-01-10 08:39