Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nytt system för transport av provrör sparar tid för vårdpersonalen

Den 16 december driftsattes ett nytt rörpostsystem på NÄL. Med tryckluft skickas oemballerade provrör från avdelningarna till klinisk kemi där proverna undersöks. Upp till 30 minuter per patient kan sparas med hjälp av det nya systemet.

Varje dag tar klinisk kemi i NU-sjukvården emot cirka 3000 prover från NU-sjukvårdens verksamheter samt från vårdcentraler. Proverna innehåller kroppsvätskor såsom blod eller urin. På klinisk kemi undersöks proverna och analysresultaten kan hjälpa till att ställa diagnoser eller följa effekten av en behandling.

Det nya rörpostsystemet heter Tempus600 Vita. Oemballerade provrör skickas med hjälp av tryckluft i ett rör. Det tar 11-25 sekunder från start till mål. På NÄL finns nu en rörpost på plan 5 samt två rörposter på akutmottagningen. 

Provrörer förs in i rörposten som skickas med tryckluft till klinisk kemi.
Provrörer förs in i rörposten som skickas med tryckluft till klinisk kemi.

Tidigare har personalen på plan 4, 5 och 6 på NÄL gått med proverna från avdelningen och lämnat dem på klinisk kemi eller så har de skickats med Post och Bud några gånger per dag. 

– Tidsvinsten är betydlig. Provrören kommer snabbare till klinisk kemi och för sjukvårdspersonalen sparas mycket tid och resurser när de slipper gå till provinlämningen, klinisk kemi. Personalen på klinisk kemi behöver inte heller lägga lika mycket tid på att packa upp rörpostpatroner och förflytta prover inom provinlämningen, säger Cecilia Junfors, biomedicinsk analytiker på klinisk kemi, laboratoriemedicin. 

Automationsbana på klinisk kemi

När proverna lagts i rörposten skickas de genom systemet direkt till klinisk kemi. Där hamnar proverna i en automationsbana. Proverna sorteras, centrifugeras, avkorkas, analyseras och placeras i kylrum på automationsbanan. Mycket av detta gjordes tidigare manuellt av personalen på klinisk kemi.

Automationsbanan började användas i januari 2019 och det nya rörpostsystemet är nu ihopkopplat med banan.

Akuta prover prioriteras automatiskt

I Melior går det att märka de prover som är akuta och ska handläggas omgående. När proverna kommer till automationsbanan på klinisk kemi går regler igång som möjliggör en snabbare hantering på banan.

De prover som faller utanför en given övre eller undre gräns kontrolleras manuellt av personalen på klinisk kemi.

– Vi är fortfarande i en uppstartsperiod men vi kommer spara tid och resurser med automationsbanan. Vi kommer kunna lägga våra resurser på de prov som faller utanför de värden som våra medicinska ansvariga läkare inom VGR har satt, säger Cecilia Junfors.

Sifferfakta om rörposten

900 prov per timme kan hanteras i det nya rörpostsystemet

11-25 sekunder tar det för provröret från start till mål

800 meter rör finns idag på NÄL

Tre rörposter finns idag på NÄL

Senast uppdaterad: 2019-12-19 16:24