Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kliniskt basår för nyanställda utvecklas med nytt upplägg

Handledningstillfälle. Från vänster: Peter Brink (vårdutvecklare och processhandledare), Jonathan Lüning (projektledare klinisk basår) och sjuksköterskorna Felicia Hansson, Mattias Thorén och Tiare Canelo Rojas.

Sedan 2016 har kliniskt basår för nyexaminerade sjuksköterskor funnits i NU-sjukvården. Till hösten 2019 görs upplägget om på flera sätt och det kommer nu också finnas kliniskt basår för biomedicinska analytiker.

– Kliniskt basår har varit väldigt uppskattat men det har funnits synpunkter på upplägget. Därför har vi nu gjort en del förändringar som ska underlätta både för de nyanställda själva samt för avdelningen som de jobbar på, säger Jonathan Lüning projektledare för kliniskt basår i NU-sjukvården.

Sjuksköterskorna kommer nu att anställas på 100 procent på en avdelning men 20 procent av arbetstiden är vigda åt seminarier, handledning, tid att gå på Vårdforum, läsa litteratur om aktuell forskning samt hospitering. Jonathan berättar att det varit dålig uppslutning på vissa seminarier och handledningstillfällen.

– Det låg på sjuksköterskorna att boka in sig till tillfällena. Att prioritera det framför avdelningsarbete har de tyckt varit svårt. När det nu istället kommer vara 20 procent ämnade för utveckling och reflektion kommer det inte ligga på den nyanställda att lösa detta, säger Jonathan.

Placeringar ger en större bild av organisationen

Sjuksköterskan anställs på en avdelning och jobbar i fem månader där. Därefter är det en månads placering på en avdelning inom en annan specialitet. Detta är inte frivilligt, vilket det var tidigare.

Sjuksköterskan kommer sedan tillbaka till grundavdelningen för att sedan göra en ytterligare placering på en avdelning i slutet av året. Denna gång är det fokus på att skapa intresse för att läsa till specialistsjuksköterska. Verksamheter såsom operation, narkos och IVA kan då vara aktuella verksamheter att göra sin placering på.

– Syftet med placeringarna är att sjuksköterskan ska få en större bild av NU-sjukvårdens verksamheter och lära känna organisationen. Det är jätteviktigt i teamarbetet för att förstå vad andra i teamet kan och för att själv kunna leda ett team, säger Jonathan.

Kliniskt basår för biomedicinska analytiker

Nytt för i höst är att kliniskt basår även finns för biomedicinska analytiker. Handledning och seminarier kommer till viss del samordnas med sjuksköterskorna medan upplägg och andra delar är specifika för de biomedicinska analytikerna.

– Det är viktigt att man tillåts vara ny i sin profession och att det ges tid för reflektion. Det är väldigt värdefullt att få utbyta erfarenheter med andra som också är nya, säger Jonathan.

Senast uppdaterad: 2019-05-07 08:49