Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kandidat till kvalitetspriset: Förbättrad bedömning av ambulansen

Hasse Zetterman
Hasse Zetterman, enhetschef, ambulansen, Trestad Väst

Den moderna ambulansverksamheten har förändrats, från transport till den första länken i den akuta vårdkedjan. NU-ambulansen är pionjärer i Sverige med arbetssätt som ger patienterna mer säkra bedömningar och använder resurserna på ett mer effektivt sätt.

De senaste åren har NU-ambulansen utvecklat arbetssättet bedöma-hänvisa-vårda-transportera, som ger ambulanssjuksköterskorna större mandat att göra medicinska prioriteringar och utföra vårdande insatser.

– Med vårt arbetssätt kan ungefär en femtedel av patienterna som ambulanserna larmas ut till hänvisas till rätt vårdnivå, som vårdcentral eller jourcentral, eller använda annat transportsätt, efter bedömning av ambulanssjuksköterska, säger Björn Kalin, verksamhetschef för NU-ambulansen.

­– Detta innebär mindre lidande för patienten, som slipper lång väntetid på akuten, och att medarbetarna i våra ambulanser istället kan fokusera på de patienter som behöver akut sjukhusvård. 

Som av få ambulansverksamheter i Sverige gör NU-ambulansen dessutom regelbunden journalgranskning av ambulansjournalerna, för att se hur medarbetarna följer medicinska riktlinjer och för att utvärdera att arbetssättet bedöma-hänvisa-vårda-transportera fungerar som det ska.

Läser även sjukhusjournalen

De första vårdande insatserna av ambulanssjuksköterska, under besöket hos patienten och färden till akutmottagningen, kan exempelvis vara smärtlindring, hjärt- och lungräddning och hävande av akut allergisk chock. 

Till skillnad från annan personal som vårdat patienten saknade dock ambulanssjuksköterskorna tillstånd att även läsa patientens sjukhusjournal, vilket gjorde det svårare att utvärdera de egna insatserna. 

Därför har NU-sjukvården som första ambulansverksamhet infört riktlinjer för hur ambulanssjuksköterskor får tillgång till journalen i Melior, för patienter som de vårdat i ambulansen.

Tar nästa steg

­– Utvärderingen av den medicinska journaluppföljningen visar att ambulansens sjuksköterskor blir tryggare i sin yrkesroll och att de höjer sin kompetens att göra säkra bedömningar, säger Hasse Zetterman, enhetschef på ambulansen Trestad Väst och initiativtagare till uppföljningen för ambulanssjuksköterskor.

– Det stimulerar även till givande falldiskussioner inom personalgruppen, säger han.

Verksamheten tar nu nästa steg och ger även ambulanssjukvårdarna samma möjlighet till uppföljning via Melior. 


Vem gör vad i ambulansen?

  • Ambulanssjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska (högskoleexamen) som via ytterligare högskolestudier specialiserat sig inom ambulanssjukvård.
  • Ambulanssjukvårdare är en undersköterska (gymnasieexamen eller motsvarande) som via en eftergymnasial utbildning specialiserat sig inom ambulanssjukvård.

Senast uppdaterad: 2019-11-14 16:15