Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förslag till BUP:s nya organisation framtaget

BUP i NU-sjukvården står inför en omorganisation och nu har ett förslag till ny organisation presenterats för medarbetare och NU-sjukvårdens styrelse.

I Västra Götalandsregionen finns sedan 2017 en regional utvecklingsplan för barn‐ och ungdomspsykiatrin (BUP). Där står det att målet är att ”samtliga barn och ungdomar i regionen ska garanteras en likvärdig tillgänglighet, bedömning, utredning och behandling av god kvalitet”.

I NU-sjukvården och övriga förvaltningar i Västra Götalandsregionen arbetas det nu med att uppfylla dessa mål.

BUP i NU-sjukvården har 150 medarbetare som idag är fördelade på tolv olika enheter.

– Det finns idag en oönskad variation på våra arbetssätt, processer och resurser på våra enheter. Vi behöver utveckla BUP för att kunna ge likvärdig vård, öka tillgängligheten samt öka den medicinska säkerheten, säger Lars Ahngnell, verksamhetschef för BUP i NU-sjukvården.

En projektgrupp har sedan hösten 2018 arbetat med ett förslag till BUP:s omorganisation. Workshops med medarbetare och chefer har genomförts, brukarundersökningar har gjorts och åtgärdsförslagen har prioriterats.

Förslag: Tolv enheter blir fem

I förslaget till ny organisation blir tolv enheter istället fem. Ett BUP-centrum föreslås finnas i Uddevalla. Det ska ha ett komplett behandlingsutbud och det föreslås även att centrala arbetsprocesser som nybesök och utredning har sin bas där.

I Munkedal och Bäckefors föreslås det finnas två större mottagningar som ska kunna erbjuda ett förhållandevis brett utbud. Ytterligare två ”nära” mottagningar föreslås finnas i Åmål och Strömstad.

På NÄL kommer slutenvården och akutfunktionen fortsätta finnas och vara öppet alla dagar i veckan, dygnet runt. 

Nytt sedan 2017 är att flera vårdcentraler i Västra Götalandsregionen har ett tilläggsuppdrag med extra resurser för att ta hand om barn och unga med lättare psykisk ohälsa. Det gör att BUP:s arbetssätt till viss del kan förändras.

Förändringar i arbetssätt testas

BUP:s nya organisation innehåller många förändringar i arbetssätt som till exempel en utökning av den mobila verksamheten vilket möjliggör för fler hembesök. Nya digitala arbetssätt kommer också att utökas.

Flera piloter och tester har redan genomförts och implementerats. Utifrån dessa kommer arbetet nu att gå vidare med att utveckla gemensamma rutiner för centrala uppgifter som remissbedömning. nybesök och utredning.

– Att utveckla digitala arbetssätt och mobila insatser är en förutsättning för att kunna förbättra våra arbetsprocesser och utnyttja våra resurser på bästa sätt, säger Lars Ahngnell. En centralisering kommer inte innebära minskad lokal närvaro. Den nya strukturen ska stödja ett arbetssätt där BUP möter patienter på fler ställen än idag, men inte alla dagar i veckan.

Fortsatt arbete till 2024

Medarbetare, politiker och brukarrepresentanter kommer fortsatt att involveras i förslaget som även ska riskbedömas. Arbetet med att definiera arbetsprocesser, utarbeta vårdprocesser och bedöma lokalbehoven kommer att fortsätta. Omorganisationen planeras vara genomförd år 2024.

– Vi vill understryka att förslaget som tagits fram är just ett förslag. Omorganisationen måste få ta den tid som krävs för att kunna nå vårt mål - att skapa så stor nytta som möjligt för våra patienter, säger Lars Ahngnell.

Förslag till BUP:s nya organisationskarta
Förslag till BUP:s nya organisationskarta
Senast uppdaterad: 2019-12-02 10:04