Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Alla respekterar inte rökförbudet

Sedan den 1 januari förra året är NU-sjukvården ett rökfritt sjukhusområde, men förbudet respekteras inte av alla medarbetare, besökare och patienter. – Jag är inte alls nöjd med att det fortfarande röks vid våra entréer och på andra ställen, säger Anders Kullbratt, tillförordnad sjukhusdirektör.

Sjukhusets väktare har i uppdrag att informera medarbetare, besökare och patienter om att rökning är förbjuden på sjukhusets område, och att personal inte får röka i arbetskläder eller på arbetstid. Det är inte heller tillåtet att flexa ut för att ta en rökpaus. Förbudet gäller även e-cigaretter.

– Vi hade planerat att utöka väktarnas insats, så att de även skulle kunna rapportera till respektive chef om någon anställd bryter mot förbudet. Men det finns ingen laglig grund för att göra så, säger Anders Kullbratt.

Under förra året informerade väktarna sammanlagt cirka 900 personer på NÄL och Uddevalla sjukhus om rökförbudet. De allra flesta av dem som rökte var civilklädda.

På Uddevalla sjukhus finns de flesta rökarna utanför den stora sjukhusentrén, enligt väktarnas sammanställning, medan rökningen på NÄL är mer spridd kring de olika entréerna. Det är också fler rökare inom sjukhusområdet på NÄL än vid Uddevalla sjukhus.

Regelbundna väktarronder

 – Väktarna går regelbundet ronder under hela dygnet, både dagtid och under natten. De upplever att budskapet om rökförbudet går fram, även om vissa blir otrevliga och irriterade av att bli tillsagda.

Sedan införandet av rökfritt sjukhusområde visar synpunkter till det interna forumet Fråga NU att medarbetare upplever att kollegor och besökare inte respekterar rökförbudet. Problemen har även uppmärksammats av allmänheten, genom insändare i lokaltidningarna.

– Än så länge är det uppenbart att samtliga våra anställda inte följer Västra Götalandsregionens riktlinje om rökfritt VGR, säger Anders Kullbratt.

 – Vi ser dock en positiv trend med att förskrivning och användning av nikotinläkemedel har ökat i NU-sjukvården.

World No Tobacco Day

Idag, den 31 maj, är det Internationella Tobaksfria dagen, World No Tobacco Day.

Världshälsoorganisationen, WHO, sätter fokus på det starka sambandet mellan tobak och hjärt-kärlsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

Kontakt

Koordinator, Hälsofrämjande sjukhus
Anna Björk
Telefon: 070-5277909
E-post: anna.m.bjork@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-05-31 14:31