Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Volontärer från Röda Korset gör skillnad för svårt sjuka

Gunilla Aleniusson är en av Röda Korsets volontärer.

På NU-sjukvårdens palliativa enhet på Uddevalla sjukhus vårdas svårt sjuka människor, ofta i livets slutskede. Sedan drygt ett år ger volontärer från Röda Korset stöd till patienter och anhöriga varje dag. Det är patientnära möten som är unika i landet.

– Vi ger inte vård, vi finns här som medmänniskor, för att lyssna, kanske hålla en hand, lindra oro eller bara sitta tysta, som sällskap i rummet, för de patienter och anhöriga som uttrycker behov av vårt stöd, säger Gunilla Aleniusson, samordnare för volontärerna.

Hon är en av de tiotal frivilliga som regelbundet besöker NU-sjukvårdens palliativa enhet, i regi av Röda Korsets Uddevalla-avdelning.

– Någon av oss volontärer finns på avdelningen tre timmar varje eftermiddag, och det syns tydligt att vi inte arbetar inom vården, vi har på oss röda tröjor med Röda Korsets symbol, säger hon.

Pilotprojekt i NU-sjukvården

Pilotprojektet på avdelning 14, palliativa enheten på Uddevalla sjukhus, startade i oktober 2015, på uppdrag av regionfullmäktige, efter en motion från Monica Sedin (KD) om frivillighetsinsatser i livets slutskede.

– Vi bad om att få vara VGR:s pilotprojekt, säger Maria Wiksten Ericsson, verksamhetschef för NU-sjukvårdens kirurgiklinik, där palliativa enheten ingår.

– Personalen på palliativa enheten såg möjligheten att volontärerna skulle kunna göra det där lilla extra för patienterna, som kan vara svårt att hinna med för sjuksköterskor och undersköterskor, säger hon.

– Och precis så har det blivit. Volontärerna är sällskap åt patienter som kanske inte har så många besök och de kan ta med patienterna ut på balkongen, till sjukhuskyrkan, frisören eller ut på en promenad.

Unikt i landet

De patientnära mötena gör volontärerna på Uddevalla sjukhus unika i landet. Röda Korset har volontärer på många andra sjukhus, men de erbjuder vanligtvis guidning på sjukhuset eller hjälper till med vardagssysslor, som att koka kaffe eller vattna blommor.

Volontärerna på palliativa enheten har valts ut av Röda Korset efter personliga intervjuer. De har erfarenhet av någon form av arbete inom sjukvården och har dessutom fått utbildning i flera steg av Röda Korset, och en halvdags utbildning i palliativ vård, för att skapa tydlighet och trygghet i uppdraget som volontär.

– Innan projektet startade fanns det vissa farhågor hos medarbetarna att volontärerna kanske inte skulle kunna skilja på den tidigare rollen som vårdpersonal och det nuvarande uppdraget som volontär, och att det skulle kunna ge merarbete för personalen, säger Maria Wiksten Ericsson.

Nu har det gått drygt ett år och både personal och patienter är mycket nöjda.

Ökad känsla av trygghet

– Volontärernas närvaro på avdelningen bidrar till en ökad känsla av trygghet, och både patienter och närstående uttrycker sin tacksamhet över det sällskap volontärerna ger, säger Liselott Osberg Ferm, utvecklingssjuksköterska på palliativa enheten och avdelningens kontaktperson för volontärerna.

Även volontärerna har genomgående positiva upplevelser av sina insatser.

– Man kan tro att det är deprimerande att vara med en människa i livets slutskede, men Röda Korsets utvärdering visar att samtliga volontärer upplevelser är fyllda av tacksamhet, och värme. Det ger en ny dimension i livet. Det känns som en gåva att få ge, men också att få så mycket tillbaka, säger Gunilla Aleniusson.

Projektet med volontärer från Röda Korset har nu blivit en permanent del av verksamheten för palliativa enheten. Nästa steg för NU-sjukvården blir att införa volontärer på andra avdelningar. Därför behöver Röda Korset fler volontärer, i första hand till palliativa enheten, men på sikt även till andra avdelningar.

Vill du också bli volontär?

Röda Korset söker fler frivilliga medmänniskor. För att kunna bli volontär ska du ha fyllt 25 år, och vara lugn, trygg och social. Du får gärna ha erfarenhet från vård och sjuka människor. Insatsen består av några timmars volontärarbete i veckan.

Kontakta Ulla Lönnqvist, ordförande Uddevalla Röda Kors-krets, tel: 0703-15 90 15, eller Gunilla Aleniusson, samordnare och frivillig ledare för volontärerna, tel: 0731- 43 34 04.

NU-sjukvårdens palliativa enhet

Palliativ vård är aktuell när bot inte längre är möjlig, exempelvis vid olika former av cancer. Vården bygger på WHO:s definition av palliativ vård, som innebär ett förhållningssätt med målet att förbättra livskvaliteten för både patient och närstående.

NU-sjukvårdens palliativa enhet har ett tydligt uppdrag att stötta de närstående i den situation som de befinner sig, till skillnad mot andra vårdenheter. Symtomlindring, teamarbete och kommunikation är övriga hörnstenar som vården bygger på.

Senast uppdaterad: 2018-01-21 10:07