Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Placering och utformning klar för Psykiatricentrum NÄL

Placeringen och utformningen av Psykiatricentrum NÄL är nu bestämd. Det blir ett fristående hus som placeras söder om NÄL:s huvudbyggnad. Byggstart sker våren 2019 och planerad inflyttning är 2022.

Psykiatricentrum NÄL kommer samla NU-sjukvårdens allmänpsykiatriska slutenvård, både de vuxenpsykiatriska avdelningarna (VUP) och barn- och ungdomspsykiatrins slutenvård (BUP). Styrgruppen har nu beslutat vilken placering och utformning av byggnaden de går vidare med. Ett genomförandebeslut fattas av regionstyrelsen under hösten 2018.

Psykiatricentrum NÄL, skiss

3D-bild från sydväst på den nya byggnaden

Nuvarande lokaler för allmänpsykiatrisk slutenvård är placerade på tre plan med entré på bottenplan med hisstransport där de akuta besöken medför en säkerhetsrisk.

– Avdelningarna har ett stort behov av att renoveras och motsvarar heller inte dagens krav på modern psykiatrisk vård. Det finns få enkelrum, balkongerna är helt slutna och ger ett mycket utsatt och dåligt intryck, säger Kent Storm, verksamhetschef på vuxenpsykiatriska slutenvårdskliniken.

BUP:s slutenvård är i nuläget placerad i tillfälliga lokaler på NÄL. Det samarbete som nu växer fram mellan BUP och VUP kan fördjupas ytterligare i och med flytten in i ett gemensamt psykiatricentrum.

Alla rum i markplan

Det nya huset placeras söder om NÄL och kommer innehålla sju avdelningar samt en akutmottagning. De totalt 102-106 vårdrummen blir alla i markplan för att få en direkt koppling till utemiljöerna. Vårdavdelningarna blir ljusa, lugna och med vackra utblickar. Patienterna kan erbjudas vistelse i säkra utemiljöer utan att behöva följas av personal. Det ska finnas möjlighet till socialt samspel men även till avskildhet.  Avdelningarna ska vara öppna men ska också kunna sektioneras och låsas vid behov.

Personalutrymmen är placerade på ett andra våningsplan.

– För att skapa en trygg arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats har vi vid utformningen tagit hänsyn till säkerheten vid larmsituationer, att det ska vara gångavstånd till alla avdelningar och att det ska finnas ett sammankopplat huvudstråk som ger en enkel logistik, säger planeringschef Anders Kullbratt.

Den psykiatriska akutmottagningen kommer finnas centralt i byggnaden. Blåljustransporter ska ha en enkel ankomst och det ska vara gångavstånd till övriga avdelningar i huset från akutmottagningen.   

Psykiatricentrum NÄL, skiss

3D-bild från nordöst på den nya byggnaden

Placering av Psykiatricentrum NÄL

Den nya byggnaden kommer placeras söder om NÄL

Psykiatricentrum NÄL i siffror:

  • Antal avdelningar: 7 st + akutmottagningen
  • Antal vårdrum: 102-106  st
  • Bruksarea: 15 000 m²
  • Byggstart: 2019.
  • Inflyttning: 2022
Senast uppdaterad: 2018-01-21 10:07