Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patient på NÄL avled av lunginflammation orsakad av legionella

En patient som vårdats på NÄL har avlidit i lunginflammation, orsakad av legionella. Patienten hade nedsatt immunförsvar på grund av en medicinsk behandling. NU-sjukvården förbereder en lex Maria-anmälan och har tillsammans med Västfastigheter vidtagit förebyggande åtgärder.

Legionella är en vanligt förekommande bakterie som kan finnas i vattenledningar på exempelvis hyreshus och sjukhus.

Den är vanligtvis ofarlig för människor med normalt immunförsvar men kan orsaka svår lunginflammation hos den, som av olika anledningar, har ett sämre immunförsvar än vanligt.

lex Maria och händelseanalys

– Så snart vi fick kännedom om händelsen tog vi prover på vattnet på avdelning 42, där patienten vårdades och förmodligen smittades, och hemma hos patienten, säger Henrik Olsson, chefläkare i NU-sjukvården.

– Proverna visade att den bakteriestam som fanns i patientens lungor även har funnits i något högre doser än förväntat i det rum där patienten vårdades, men inte i patientens hem.

– Vi har därför dragit slutsatsen att det är sannolikt att patienten smittades på sjukhuset och vi förbereder en anmälan enligt lex Maria. Vi har också inlett en utredning om hur detta har gått till och vad vi kan behöva förändra i våra rutiner för att undvika att det händer igen, säger Henrik Olsson.

Smittar inte mellan olika personer

Legionella är en sötvattensbakterie och finns naturligt i exempelvis sjöar och grundvatten. Den finns därför också vanligtvis i ledningar och rör i olika sorters byggnader. Vid särskilda omständigheter kan dock antalet bakterier öka, exempelvis om kranvatten blir stillastående eller håller fel temperatur.

Bakterierna kan få fäste i lungorna efter att den drabbade har andats in vattendimma, exempelvis vid duschning. Men det är inte farligt att dricka vatten som innehåller legionella och den som insjuknar i infektionen smittar inte andra.

Normala värden i vattensystemet

Västfastigheter har nyligen testat de centrala försörjningssystemen för vattnet på NÄL och de proven visar normala värden för legionella. Efter den första provtagningen på avdelning 42 vidtogs åtgärder, som att spola igenom ledningarna, och de senaste proverna visar normala värden på avdelningen.

NU-sjukvården och Västfastigheter har också vidtagit åtgärder för att förebygga att inga andra patienter ska kunna drabbas. Det handlar bland annat om gå igenom rutinerna för hur duschslangar på avdelningar och enheter ska hängas upp, så att vatten inte står kvar i dem, och att byta ut vattenkranar som inte fungerar optimalt.

Fakta om legionella

Kontakt

Senast uppdaterad: 2018-01-21 10:07