Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

NU-sjukvården tar över den vuxenpsykiatriska vården i Lysekil, Munkedal och Sotenäs

– Det kan kännas svårt för patienterna med flera byten av vårdgivare på kort tid, men nu planerar vi för långsiktighet och kontinuitet, säger Lisa Alexandersson, tillförordnad vårdenhetschef för NU-sjukvårdens nya vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar i Lysekil, Munkedal och Sotenäs.

Sedan den 1 september förra året är det Evidens Care, en privat vårdgivare, som driver den vuxenpsykiatriska vården i Lysekil, Munkedal och Sotenäs.

Evidens har dock, i samråd med VGR, sagt upp avtalet i förtid. Uppdraget att driva öppenvårdspsykiatrin i de tre kommunerna har nu gått till NU-sjukvården, som tar över från den 1 mars.

– Det kommer ske en överlappning mellan oss och Evidens Care så att vi har den information som vi behöver när vi tar över, säger Lisa Alexandersson.

– Vi jobbar parallellt och tillsammans med dem, för att det ska bli så bra som möjligt för patienterna.

Totalt rör det sig om ungefär 1 000 patienter som får vård på mottagningarna i Lysekil, Munkedal och Sotenäs. När NU-sjukvården den 1 mars tar över innebär det också att NU-sjukvården har det samlade ansvaret för alla vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar i upptagningsområdet. Det ger nya fördelar för patienterna i Lysekil, Munkedal och Sotenäs.

– Patienterna kommer att få tillgång till verksamhetens samlade resurser och specialisering på samma sätt som övriga patienter i vårt område. Men, det kommer att ta lite tid att bygga upp tillgänglighet i alla delar, säger Lisa Alexandersson.

– Och om en patient har varit inlagd på en vuxenpsykiatrisk avdelning inom NU-sjukvården, eller fått vård på någon annan av våra mottagningar, kan vi automatiskt läsa de journalanteckningarna, eftersom vi tillhör samma förvaltning och har samma journalsystem.

Frågor och svar

Svar ges av Lisa Alexandersson, tf vårdenhetschef för VUP:s öppenvårdsmottagningar i Lysekil, Munkedal och Sotenäs.

Lisa Alexandersson är legitimerad sjuksköterska, med 20 års erfarenhet, och kommer från NU-sjukvårdens öppenvårdsmottagning i Uddevalla, där hon arbetat fyra år, senast som biträdande vårdenhetschef.

Vem har det medicinska ansvaret för patienterna fram till 1 mars?

Det har Evidens Care. Men vi jobbar tillsammans med dem redan nu och ytterligare samarbete kommer igång under februari. Tillsammans går vi igenom väntelistor och planering, så att vi är väl förberedda inför den 1 mars.

Kommer allt att vara klart när ni ta över?

Vi fick uppdraget i december och gör nu allt vi kan för att ha så mycket som möjligt klart till den 1 mars. Det innebär att vi i början kan erbjuda den vård som är mest grundläggande och sedan kommer vi att bygga ut verksamheten successivt.

Vilka lokaler kommer era mottagningar ha?

I Lysekil blir det Capios tidigare lokaler, vid Lysekils sjukhus. I Munkedal blir det också där Capio fanns, på Stationsvägen mittemot stationen. I Sotenäs är det inte klart än, så som det ser ut idag lär vi åtminstone starta i de lokaler som Evidens Care har.

Hur blir det med patienternas gamla journaler, kan ni läsa dem?

Vi kommer rent tekniskt att kunna läsa både de journalanteckningar som förts av Capio och Evidens Care, men för att vi ska få lov att göra det, rent juridiskt, krävs det att patienten ger sitt samtycke. Vi kommer även att kunna läsa de journalanteckningar som förts inom psykiatrin inom NU-sjukvården och andra delar av NU-sjukvården.

Om det krävs samtycke, hur får ni det?

Fram till den 1 mars frågar Evidens Care de patienter som får vård hos dem om de samtycker till att vi får läsa journalen. När vi tar över den 1 mars blir det vi som ställer den frågan. Att registrera samtycket är ingen tidskrävande process, det går att göra under patientens aktuella besök.

Hur rekryterar ni den personal som behövs?

Jag och Eva Blixt, klinikens verksamhetschef, har varit på alla tre mottagningarna och pratat med de medarbetare som arbetar där i dag. Vi har presenterat vårt arbetssätt och helhetstänk och vi hoppas att så många som möjligt av dem väljer att stanna kvar och arbeta med oss i stället.

Vi gör också en sedvanlig rekrytering, med tidningsannonser, och av dem som hittills har sökt är det flera sökanden med rutin och erfarenhet från psykiatrin. Om vi kommer att behöva komplettera med personal från bemanningsföretag har vi fått dispens, under första året, från det hyrläkarstopp som råder inom VGR:s psykiatri.

VUP i NU-sjukvården

NU-sjukvårdens klinik för vuxenpsykiatrisk öppenvård driver idag öppenvårdsmottagningar i Bäckefors, Henån, Lilla Edet, Strömstad/Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål, och från den 1 mars även i Lysekil, Munkedal och Sotenäs.

I verksamheten ingår även minnesmottagning, traumateam, neuropsykiatrisk utredningsenhet, psykiatriskt ungdomsteam, ätstörningsmottagning och specialiserade öppenvårds-mottagningar i Trollhättan och Uddevalla för patienter med psykos.

Kliniken har sammanlagt 260 medarbetare och tillhör område III.

Senast uppdaterad: 2018-01-21 10:07