Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturtolkar på kvinnokliniken

För att underlätta mötet mellan vårdtagare och vårdpersonal har NU-sjukvårdens kvinnoklinik anställt fyra kulturtolkar. De språktolkar men kan även överbrygga kulturskillnaderna mellan patient och personal. NU-sjukvården är det första sjukhuset i Sverige som har egna anställda kulturtolkar.

Sedan några veckor finns det två svensk-arabisktalande och två svensk-somalisktalande kulturtolkar på NU-sjukvårdens kvinnoklinik. Alla fyra är utbildade undersköterskor. En arabisktalande och en somalisktalande kulturtolk arbetar dagligen kl. 08.15-17.30 för att vara tillgängliga under de tider som verksamheten har flest besök och behandlingar.

Kulturtolkar

Kulturtolkarna Mona Omar, Ronask Koteli, Khadra Mahmud och Hala Kalioundji.

Först i Sverige

Barnmorskan Elizabeth Franklin fick idén till kulturtolkarna när hon arbetade med sin magisteruppsats och gjorde en observationsstudie på Maltas akutsjukhus. Där arbetar kulturtolkar med hela sjukhuset som arbetsplats.

Hon har nu tagit med sig idén till NU-sjukvården som är först i Sverige med att ha kulturtolkar anställda på sjukhuset. Här jobbar de på kvinnoklinikens avdelningar och mottagningar. Det gör att kulturtolkarna och den övriga personalen lär känna varandra.

Positiva reaktioner

Kulturtolkarna har under vecka 47-48 utbildats och gått bredvid personalen på kvinnoklinikens alla avdelningar. Från den 30 november arbetar de fullt ut. 

– Det har bara varit positiva reaktioner, både från patienter och personal. Patienten kan ställa frågor som de annars kanske inte hade haft möjlighet till och de blir mer medvetna i sin egen vård. Det bidrar till personcentrerad vård, säger Elizabeth Franklin. 

Kulturtolkar

Kulturtolkarna skapar trygghet för patienterna, tar reda på personliga behov och förbereder inför vårdmötet, genom att förklara hur den svenska hälso- och sjukvården fungerar. De ger inte medicinska eller egenvårdsråd och undviker att förmedla sina värderingar i samtalet. De har tystnadsplikt precis som all vårdpersonal.

Senast uppdaterad: 2018-01-21 10:07