Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bilder förenklar kommunikationen i vårdsituationer

KomHIT Flykting är ett kommunikationsstöd för människor på flykt. NU-sjukvårdens barn- och ungdomsmottagning, barnavdelning och neonatalavdelning har varit delaktiga i arbetet med att ta fram bildstödsmaterial som kommer användas i hela Sverige.

– Bildstöd kommer hjälpa oss i kommunikationen med barn och deras familjer vid undersökningar, inför operationer och vid akuta besök. Vi kommer även använda bildstöd när vi skickar hem kallelser för en specifik undersökning. Familjen kan då komma väl förberedd till besöket, säger Eva Olsson, enhetschef på barn- och ungdomsmottagningen i NU-sjukvården.

Kommunikationsstöd i vårdsituationer

KomHIT är en resurs som tar fram bilder för att förenkla kommunikationen i vårdsituationer. I samarbete med personal i olika verksamheter inom sjukvård och tandvård tas det fram bildmaterial specifikt för den verksamheten. Materialet är sedan fritt att användas av alla verksamheter i Sverige.

KomHIT Flykting är en del av projektet där det i anslutning till bilderna finns översättningar till tio språk: albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, kurmanji, pashto, persiska, somaliska, sorani och tigrinja. Det är detta NU-sjukvårdens barn- och ungdomsmottagning, barnavdelning och neonatalavdelning är involverade i. I dagarna har det första materialet publicerats medan vissa delar är hos översättarna för en sista kontroll innan det kan publiceras.

Patienten har rätt att förstå och uttrycka sin åsikt

Kommunikation är en grund för god och säker vård och en förutsättning för patientens delaktighet. Patienten har rätt att förstå och uttrycka sina åsikter och ställa frågor om sin egen vård. Att göra sig förstådd är en patientsäkerhetsfråga.

Patienter ska alltid erbjudas tolk men det är inte alltid en tolk hinner komma, exempelvis vid ett akutbesök. Bildstödsmaterialet är ett komplement till tolk och används tillsammans med tal, mimik och gester.

– Vi möter dagligen människor där vi har svårt att veta om informationen har uppfattats korrekt även när vi har tolk. Med bildstöd kan även barnen få en god möjlighet att bli delaktiga i vad som väntar då vi kan kommunicera genom bilderna, menar Eva Olsson.

 

På www.kom-hit.se/flykting går det att ladda ner bildstödsmaterialet.

Senast uppdaterad: 2018-01-21 10:07