Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsmiljöverket föreslår två vitesbelopp

Nu har Arbetsmiljöverket rapporterat resultatet av inspektionerna inom område I. AMV begär att NU-sjukvården ska dömas till att betala viten på sammanlagt 600 000 kronor och upprätta en handlingsplan för hur arbetsmiljön inom område I ska förbättras.

Onsdagen 22 februari hade Arbetsmiljöverket kallat till möte med områdesledningen för område I och de lokala skyddsombuden för att informera om vad inspektörerna funnit på de sammanlagt fyra oanmälda inspektioner som skett i höstas och i början av året.

På mötet deltog även fackliga representanter från de fyra fackförbund som i november 2015 gjorde den anmälan till Arbetsmiljöverket som resulterade i att AMV från den 1 oktober 2016 förbjöd område I att placera patienter i korridorer och burspråk.

Hotet om vite försvinner

På de två första inspektionerna, i september och oktober, fann Arbetsmiljöverkets inspektörer inga patienter i korridorer eller burspråk och personalen de pratade med rapporterade att bemanningsläget var gott.

Vid de två oanmälda inspektionerna, i januari och februari, har inspektörerna däremot fått rapporter från personalen om ett ansträngt läge. Vid båda tillfällena har de dessutom funnit en patient på burspråksplats. Detta ligger till grund för Arbetsmiljöverkets begäran att NU-sjukvården ska dömas att betala två vitesbelopp, sammanlagt 600 000 kronor.

Med detta beslut stänger Arbetsmiljöverket det pågående ärendet. De kommer inte att göra fler inspektioner och område I är inte längre under hot om fler viten.

"Vi ska inte ha överbeläggningar"

Däremot ger Arbetsmiljöverket i uppdrag till områdesledningen för område I att i samverkan med fackliga representanter upprätta en handlingsplan för hur arbetsmiljön inom området ska förbättras.

– Arbetsmiljöverkets bild stämmer väl överens med den bild som vi som arbetsgivare har, säger Magnus Kronvall, områdeschef för område I.

– Vi har påbörjat ett långsiktigt arbete för att se till att vi inte ska ha några överbeläggningar. Vi har kommit en bit på väg, men vi är inte färdiga. Därför välkomnar vi AMV:s beslut att område I ska upprätta en handlingsplan för bättre arbetsmiljö, tillsammans med våra fackliga representanter.

– Det är också bra att hotet om vitet försvinner, säger Magnus Kronvall. Det har i sig varit en källa till emotionell stress hos våra medarbetare.

– Men att hotet om vite försvinner får inte påverka vårt arbete för att minska överbeläggningarna. Vi ska inte ha överbeläggningar. Det handlar både om patienternas bästa och personalens. 

Öppnar fler vårdplatser

På mötet med Arbetsmiljöverket redovisade områdeschef Magnus Kronvall de åtgärder som område I genomfört och påbörjat för att förverkliga visionen om inga överbeläggningar.

I vissa fall har området växlat upp aktiviteter som använts sedan tidigare, men det handlar om också helt nya åtgärder. Ett exempel är att på nytt öppna 15 av områdets ordinarie vårdplatser som varit stängda

– Vi kommer att kunna öppna de platserna inom några veckor, i första hand för utskrivningsklara patienter som väntar på att få komma hem till sina ordinarie boenden, säger Magnus Kronvall.   

Inte bara NU-sjukvården

Arbetsmiljöverket konstaterade under mötet att NU-sjukvården inte är ensamma om de här problemen och att orsakerna i många fall går att söka även utanför sjukhusets väggar.

Därför kommer Arbetsmiljöverket på regional nivå att inleda samtal med Västra Götalandsregionen och på nationell nivå med Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Mot den bakgrunden var även politiker, i form av NU-sjukvårdens ordförande och vice ordförande, för första gången inbjudna av AMV till onsdagens möte.

Senast uppdaterad: 2018-01-21 10:07