Kortare väntetider vid cancer

Standardiserade vårdförlopp. Ett kanske krångligt uttryck, som står för något enkelt: Cancerpatienter ska inte behöva vänta. I NU-sjukvården har SVF bland annat lett till snabbare besked och behandling vid cancer i urinblåsan. Nu går det på en dryg vecka, tidigare kunde det dröja en månad. Därför vann urologmottagningen NU-sjukvårdens patientsäkerhetspris 2016.

Varje dag räknas. Det är symbolbilden för standardiserade vårdförlopp, SVF. Det innebär i korthet att svensk sjukvård sedan den 1 september förra året arbetar med standardiserade arbetssätt för hur patienter med en välgrundad misstanke om cancer ska utredas av vårdcentraler och sjukhus.

Bland de fem första standardiserade vårdförloppen som startade förra året finns cancer i urinblåsa och övre urinvägar. Sammanlagt finns det nu SVF för 18 cancerdiagnoser och fler är på väg att införas.

One-stop-clinic för urinblåsecancer

Varje år utreder NU-sjukvårdens urologmottagning cirka 600 patienter för misstänkt urinblåsecancer. Av dem är 75 procent män.

För dessa patienter har NU-sjukvårdens urologimottagning skapat en helt ny one-stop-clinic, med inspiration från Bröstcentrums arbetssätt för bröstcancerpatienter.

One-stop-hematuria-clinic innebär att patienten kommer till mottagningen och kan göra alla undersökningar samma dag, i stället för att besöken är inbokade flera olika dagar, med orolig väntetid däremellan.

Alla undersökningar på en dag

– När patienten kommer till sjukhuset på morgonen finns förbokade provtagningstider hos laboratoriet för de blodprover som behöver tas, säger Jesper Swärd, specialist i urologi, sjukdomar i urinvägarna, och processansvarig läkare för SVF vid misstänkt cancer i urinblåsa och övre urinvägar.

Proven ger svar på värdena för kreatinin, som kontrollerar njurarnas funktion, och PSA, för manliga patienter, som är ett prov för att utesluta prostatacancer.

En timme senare finns förbokade tider hos röntgen för CT-urografi, röntgen av urinvägarna. 

På eftermiddagen, när granskningen av CT-bilderna är klara, har patienterna tid för cystoskopi, undersökning av urinblåsan, på urologmottagningen. Därefter träffar de en läkare som ger besked om vad utredningen visat.

Fem av sex har inte cancer

– När dagen är slut får cirka 500 av de cirka 600 patienter vi utreder varje år beskedet att de inte har någon tumör.

– De resterande cirka 100 patienterna lämnar sjukhuset med en operationstid inom cirka tre dagar. För att fastställa vilken typ av urinblåsecancer patienten drabbats av behöver vi ta ett vävnadsprov, och det sker vid operationen när tumören tas bort.

För de cirka 75 patienter som har en ytlig cancer i urinblåsan räcker den operationen som behandling, men för cirka 25 patienter krävs även komplettering med ytterligare operationer, strålning eller cytostatika.

Bra nationellt resultat

– Innan vi skapade one-stop-hematuria-clinic dröjde det oftast en månad från det att patienten sökte på vårdcentralen till att operationen var genomförd, säger Jesper Swärd.

– I dag tar hela förloppet vanligtvis bara en dryg vecka.

Med det resultatet ligger NU-sjukvårdens urologimottagning i topp i landet. Enligt det standardiserade vårdförloppet för ytlig cancer i urinblåsan får det maximalt ta tolv dagar.

– Men det hade inte varit möjligt utan det goda samarbete vi har fått igång med andra kliniker, som laboratoriemedicin och röntgen på kliniken för bild- och funktionsmedicin, säger Jesper Swärd.

NU-sjukvårdens patientsäkerhetspris 2016

För arbetet med one-stop-hematuria-clinic belönades urologmottagningen med NU-sjukvårdens nyinstiftade patientsäkerhetspris, som delades ut för första gången på den årliga patientsäkerhetsdagen fredagen 18 november.

Totalt var 30 förbättringsarbeten inom NU-sjukvården nominerade till priset.


SVF i NU-sjukvården

Cancer utreds och behandlas inom olika kliniker, beroende på var i kroppen den eventuella tumören sitter. De patienter som tillhör ett standardiserat vårdförlopp får ett snabbspår i vården, med förbokade tider för provtagning, röntgen och läkarbesök.

Nästan alla NU-sjukvårdens verksamheter är inblandade i utvecklingen av vården som SVF innebär. För varje standardiserat vårdförlopp finns ansvariga koordinatorer och läkare. De har skapat väl fungerande strukturer på klinikerna och följer sina patienter genom de olika stegen av utredningen och till en eventuell start av behandling.


Mer information:

Cirka 2000 nya cancerfall varje år i NU-sjukvårdens område

Standardiserade vårdförlopp

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32