Ny dagmottagning för hjärtsvikt

Magnus Kronvall och Anne de-Wahl Granelli  klipper bandet under invigningen.

Fredagen den 16 december öppnades dörrarna till NU-sjukvårdens nya dagmottagning för patienter med hjärtsvikt. Men redan dagen före var det fullt hus i korridorerna när mottagningen på NÄL invigdes officiellt.

Målsättningen med den nya dagmottagningen är att inrikta sig på subakuta patienter, det vill säga de fall där läget för patienten inte är helt akut än.

– Den största skillnaden mot idag är den närhet till direktvård som vi kan erbjuda patienterna, säger Anne de-Wahl Granelli, verksamhetschef för kardiologikliniken, som klippte de ceremoniella bandet, tillsammans med Magnus Kronvall, områdeschef för område I där kardiologikliniken ingår.

Med den nya dagmottagningen kommer färre patienter med hjärtsvikt att behöva söka vård på akutmottagningen och kan slippa bli inlagda på sjukhuset för att få den vård de behöver.

Till en början finns dagmottagningen på avdelning 44. Den bemannas av både befintliga och nyrekryterade hjärtsviktssjuksköterskor med stöd av en kardiolog.

– Öppnandet av dagmottagningen är ett steg för att ge bättre vård till våra patienter och för att tydligare visa på den kompetens och erfarenhet som vi kan erbjuda hos NU-sjukvården, säger Anne de-Wahl Granelli.

För att vara aktuell som patient hos dagmottagningen

  • Patienter som kan kommunicera och inte har behov av stöd i sin allmänna dagliga livsföring.
  • Patienter som behöver snabb uppföljning efter utskrivning eller tidig utskrivning.
  • Patienter som behöver komma för subakut sviktbedömning och kontroller, och som bedöms kunna återvända hem istället för läggas in.
  • Patienter som väntar på provsvar och röntgensvar före utskrivning från kardiologisk vårdavdelning kan vänta på dagmottagningen istället.
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:31