Former av vårdplanering

Fysiskt möte

Vårdplanering sker på avdelningen med berörda parter. 

Trygg hemgång

En del av kommunerna i Fyrbodal har ett arbetssätt som kallas Trygg hemgång. Det innebär att vårdplanering sker i hemmet med kommunens representanter.

Distansmöte

Mötet sker via videokonferans. Patient och vårdplaneraren är på sjukhuset och kommun/vårdcentral återfinns i respektive kommun. Anhöriga har möjlighet att medverka antingen på sjukhuset eller i patientens hemkommun.

Via telefon

Vårdplanering sker via telefon mellan berörda parter. Anhöriga har möjlighet att medverka via telefon.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31