Avdelningar

Dessa avdelningar omfattas av vårdplaneringsenheten.

Uddevalla sjukhus 

Avdelning 3 - Urologi, allmän kirurgi
KLARA-kontaktperson: Marianne Edh, Annika Karlsson

Avdelning 4 - Ortopedi
KLARA-kontaktperson: Gunnel Hilmersson, Irene Ibsen

Avdelning 12 - Neurologisk rehab och medicinskt färdigbehandlade patienter
KLARA-kontaktperson: Pernilla Johansson

Avdelning 16 - Hematologi
KLARA-kontaktperson: Susanne Eriksson 

NÄL

Avd 23 - Barn och ungdomsvård
KLARA-kontaktperson: Kajsa Olsson Avd 27

Infektion
KLARA-kontaktperson: Pernilla Sköld, Britt-Marie Johansson

Avdelning 34 - Neonatal
KLARA-kontaktperson: Katarina Patriksson

Avdelning 42 - Mag/tarm/njur 

Avdelning 43 - Hjärta 
KLARA-kontaktperson: Emelie Sävland

Avdelning 44 - Hjärta
KLARA-kontaktperson: Caroline Olsson

Avdelning 45 - Kirurgi och öron, näsa och hals
KLARA-kontaktperson: Linda Eriksson

Avdelning 51 - Lung 

Avd 52 - Ortopedi
KLARA-kontaktperson: Robin Johansson

Avdelning 53 - Stroke
KLARA-kontaktperson: Marita Olofsson

Avdelning 54 - Neurologi 

Avdelning 55 - Ortopedi
KLARA-kontaktperson: Elin Larsson

Avdelning 61 - Infektion och allmän internmedicin
KLARA-kontaktperson: Kristin Berglund

Avdelning 62 - Kirurgi
KLARA-kontaktperson: Ann-Marie Frankenberg

Avdelning 63 - KAVA allmän kirurgi
KLARA-kontaktperson: Sandra Bengtsson

Avdelning 65 - Kvinnosjukvård
KLARA-kontaktperson: Eva-Marie Salvadores

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31