Ökad förekomst av salmonella

Utredning pågår med tanke på en ökad förekomst av salmonella hos personer med vårdkontakt, främst sjukhusvård.

Misstanke finns om smitta via mat och näringstillförsel.

En rekommendation finns nu om frikostig faecesodling hos inneliggande patienter med diarré. 

Läs mer NU-sjukvårdens intranät.

Läs mer om aktuellt salmonellautbrott på Smittskydd Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2018-06-28 15:29