Mässlingsutbrott i Göteborg

I nuläget finns inte något konstaterat mässlingsfall i vårt område, men det är viktigt att man har en skärpt observans och följer rutiner för att hindra luftburen smitta.

Det har varit oklart hur personalens immunstatus mot mässling ser ut. Med anledning av detta har vi gjort ett tillfälligt tillägg i NU-sjukvårdens mässlingsrutin som gäller personalskydd. Smittskydd Västra Götaland har informerat primärvård och kommunal vård och omsorg.

Det finns en rekommendation att alla chefer inom vård och omsorg kontrollerar sin personals immunstatus. Mer information kan läsas på Smittskydd VG-regions webbsida, NU-sjukvårdens mässlingssida och på Folkhälsomyndighetens webbsida.

För att underlätta vid inventering av personalens immunstatus finns blankett på Vårdhygiens hemsida under fliken personalinfektioner.

Senast uppdaterad: 2018-03-09 11:29