Influensa

Nu börjar influensatiden.

NU-sjukvården har uppdaterad informationssida om influensa och det finns en nyproducerad film om personalvaccination på NU-sjukvårdens startsida.

Senast uppdaterad: 2018-01-18 13:44