Fortsatt mycket influensa i samhället

Det är fortsatt mycket influensa i samhället.

I NU-sjukvården vårdas nu ett flertal patienter med främst influensa B. Flera avdelningar är drabbade. Det är viktigt att vara uppmärksam på influensasymtom. Vid inläggning tänk på att fråga om patienten varit utsatt för smitta.

Patienter ska vårdas med stängd dörr till patientrummet. När influensapatienter vårdas på avdelningen är det viktigt att inga patienter i onödan vistas eller vårdas i korridoren/ samlingsrum.

Tänk på att informera besökare om att inte hälsa på om de har förkylningssymtom.

Senast uppdaterad: 2018-04-25 08:29