Rörelseorganen

NU-sjukvårdens ortopediska verksamhet hänvisar till nedan regionala dokument.

Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård (Regional medicinsk riktlinje) 

Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård -barn och ungdomar (Regional medicinsk riktlinje)


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31