Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea, Klamydia/Gonokock(PCR)

Medicinsk bakgrund

Klamydia (Chlamydia trachomatis) och gonokocker (Neisseria gonorrhoeae) är sexuellt överförbara infektioner som lyder under smittskyddslagen. Symtomen kan likna varandra. Symtom på klamydiainfektion är främst sveda och trängningar vid vattenkastning. Cirka 50 % av männen och > 50 % av kvinnorna har inga symtom.

Klamydiainfektion kan leda till inflammation i urinröret (uretrit) och i livmoderhalsen (cervicit), infektion i livmoderslemhinnan efter graviditet (endometrit), äggledarinflammation (salpingit) som kan ge bestående skador på äggledarna med risk för sterilitet. Inflammation i ändtarmen (proktit) och kring levern (perihepatit). Män kan få inflammation i bitestiklarna (epididymit). Barn kan smittas vid förlossning och få ögoninfektion (konjuktivit) och lunginflammation (pneumoni). Klamydiainfektion kan också leda till LGV (lymfogranuloma venerum) som är en särskild aggressiv variant av klamydiainfektion.

Gonokockinfektion ger mer uttalade symtom hos kvinnor än hos män. Den kan orsaka inflammation i urinröret och i livmoderhalsen, inflammerade blygdläppar (bartolinit), ögoninfektion, svalggonorré, inflammation i ändtarmen samt komplikationer som artrit, infektion i äggledarna och sepsis. Vid komplikationer som artrit och äggledarinflammation, kan antikroppsbildning påvisas serologiskt. Män kan även få bitestikelinflammation.

Dubbelinfektion med klamydia och gonokocker kan förekomma.

LGV orsakas av Chlamydia trachomatis serotyperna L1, L2 eller L3. Ett positivt resultat för klamydia sänds för vidare analys avseende serotyp till Klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Ett negativt resultat i screening för klamydia betyder att provet är negativt även för LGV.


Indikation

Prov tas vid symtomdebut. I frånvaro av besvär tas provet minst en vecka efter smittotillfälle. Vid behandlingskontroll tas provet tidigast 3 veckor efter sista antibiotikados.

Vid stark misstanke om gonorré rekommenderas gonokockodling, se länk

Beställningsblankett gul A5

Kryssa i Klamydia/Gonokock(PCR).

Ange provlokal, smittspårning, symtom, misstänkt smitta, smitta utomlands och tidpunkt för smittotillfälle.

Frågeställning LGV (Lymfogranuloma venerum) anges i rutan för kliniska data.
Vid riktad klinisk misstanke om gonokockinfektion använd separat beställningsblankett/separat beställning i assynja.

Assynjabeställning

Vaginal-Chlam/GC PCR
Cervix-Chlam/GC-PCR
U-Chlam/GC PCR
Urethra-Chlam/GC PCR
Rektum-Chlam/GC PCR
Svalg-Chlam/GC PCR

Öga-Chlam/GC PCR

Övrigt-Chlam/GC PCR

Provmaterial

Cervix, urethra, vaginal, svalg, rektum, ögon.

Provtagningsmaterial

eSwab rosa/vitt skruvlock 103605440 Vagina, cervix, svalg, rektum
eSwab orange skruvlock 104267844 Uretra, ögon
Vaginal tork på pinne 104407903 Rengöring före provtagning av cervix
Rör med gult skruvlock och konad botten 102769965 10 ml urin, första portionen
Vacuumrör för urin, Vacuette 7/6,5 ml 200000988 Rör utan tillsats för urin
Hållare med överföringsstrå 20 cm  200000974 Överföring av urin
Hållare med överföringsstrå 8 cm 200000978 Överföring av urin

Provtagning

Vaginal: Håll isär blygdläpparna med en hand och för in provtagningspinnen med den andra handen omkring 5 cm, rotera pinnen mot slidväggen i omkring 30 sekunder. Ta sedan ut pinnen försiktigt och stoppa ner den i provtagningsröret. Böj försiktigt pinnen mot rörets kant så att den bryts vid markeringen. Kasta övre delen av pinnen. Sätt på korken och skruva åt ordentligt.

Cervix: Ta bort överflödigt sekret runt cervixöppningen och den kringliggande slemhinnan med hjälp av vaginaltork på pinne. Kasta pinnen. För in provtagningspinnen i cervixkanalen så att toppdelen inte syns. Rotera pinnen 15-30 sekunder och dra sedan försiktigt tillbaka pinnen utan att vidröra vaginalslemhinnan. Placera pinnen i provtagningsröret och bryt av pinnen mot rörets kant vid markeringen. Sätt på korken och skruva åt ordentligt.

Urin: Första portionen urin samlas i en mugg, 5-10 ml. Inkubering i blåsan 1-2 timmar före provtagning. För över till urinröret, 10 ml till rör med konad botten eller 5 ml till vacuumrör (anv överförinsstrå). Skruva på korken noggrant i gängorna.

Uretra: Gör ren uretramynningen med en kompress. För in provtagningspinnen 2-4 cm i uretra, rotera den försiktigt 3-5 sekunder och dra sedan ut den. För ner provtagningspinnen i röret och bryt av vid markeringen. Sätt på korken och skruva åt noga.

Svalg: För in provtagningspinnen i munnen, rotera den mot bakre svalgväggen 15-20 sekunder. Stoppa ner provtagningspinnen i provtagningsröret och skruva på korken noga.

Rektum: För in provtagningspinnen innanför sfinktern, tryck och rotera den mot slemhinnan. Smittämnet finns i tarmslemhinnans celler och inte i feces. För ner provtagningspinnen i röret och bryt av vid markeringen. Släng resten av pinnen. Sätt på korken och skruva åt noga.

Öga/Konjuktiva: Torka bort sekret med en kompress. Stryp provtagningspinnen med en bestämd rörelse mot insidan av undre ögonlocket. Sätt ner pinnen i röret och bryt av vid markeringen. Sätt på korken och skruva åt noga.

Gonokockodling: Ett rör räcker till både PCR och odling. Om man ändå tar två rör, ta gonokockodlingen först.

Hållbarhet, förvaring och transport

Hållbarhet 7 dygn för Klamydia/Gonokock PCR. Prov för gonokockodling är hållbart i 1 dygn.

Kylförvaring 2-8°C

Kyltransport 

Svar

1-4 dygn.
Chlamydia trachomatis påvisat/inte påvisat.
Neisseria gonorrhoeae påvisat/inte påvisat.

Obs! Anmälningspliktiga. Skall anmälas enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

PCR

Ackrediterad

Metoden är ackrediterad för prov från vagina, cervix, uretra och urin. Prov från vagina och cervix ger bättre utbyte än endast uretra eller urin för kvinnor.

Analys utförs men är inte ackrediterad för prov från ögon, svalg, rektum och för nyfödda även nasopharynx, vilket kommenteras i svaret.