Remisser

Om ifyllningsbara remisser

Viktigt med fullständigt ifylld remiss!

En väl ifylld remiss är en förutsättning för att provet skall kunna tas om hand.

  • Ange utförlig anamnes, frågeställning och vad provet utgörs av. 
  • Provets lokalisation fylls i avsett fält på remissen. 
  • Ange provtagningsdatum, remitterande läkare, insänt antal burkar/glas samt telefon-nr till personal där provet är taget ex operationsavd. 
  • Vid snabbsvar anges telefon-nr och fax-nr.

Ifyllningsbara remisser:

Allmän remiss cytologi.pdf

Cervixcytologiremiss.pdf

Obduktion remiss.pdf

PAD remiss.pdf

Remiss patologi/prostata.pdf


Senast uppdaterad: 2018-10-25 13:05