Kontakt

Patologkliniken har öppet vardagar kl 07.30-16.00.

Verksamhetschef
Peter Brodin
Telefon: 010-4352702
E-post: peter.brodin@vgregion.se

Avdelningschef
Mariette Styrenius
Telefon: 010-435 28 31
Epost: mariette.styrenius@vgregion.se

Vårdadministrativ sekreterare
Ingela Nordén Karlsson
Telefon: 010-435 28 41
E-post: ingela.norden-karlsson@vgregion.se

Telefonlista

Förfrågningar kan göras till sekretariatet 
Telefon: 010-435 28 42

Histopatologlaboratoriet 
Telefon: 010-435 28 34

Cytologlaboratoriet 
Telefon: 010-435 28 65  

Samordnare av bårhusen i NU-sjukvården
Telefon: 010-435 28 56

Obduktionsenheten NÄL
Telefon: 010-435 28 55

Obduktionsenheten Uddevalla sjukhus 
Telefon: 010-435 28 70

  • Fax bårhus: 010-493 70 93
  • Fax patologkliniken: 010-435 70 94

Besöksadress

NÄL, Målpunkt H, Plan 3.

Postadress

Patologkliniken  
(Ange resp enhet)
NÄL
461 85 Trollhättan

Inlämning av prover

Prov och remiss lämnas i skåp i provinlämningen på patologkliniken (ingående post). Prov som är ofixerat eller snabbsvar lämnas till personal i provinlämning.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31