Urologpreparat

Njure

Remiss

PAD remiss

Utförande

Preparatet insändes med omgivande fettkapsel och ej uppklippt.

Uretär märks med sutur.

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

 

Prostata (mellannålsbiopsi)

Remiss

PAD remiss

Ange från vilken del av prostata respektive biopsi/biopsier är tagen

Utförande

Biopsierna blir lätt trasiga. För att undvika detta, lägg biopsimaterialet på ett vitt filtrerpapper. Därefter fixeras biopsin.

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

Övrigt

Ref: KVAST ”Urologisk patologi Prostata” 

 

Prostata (turp)

Remiss

PAD remiss

Ange vikt

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

Övrigt

Ref: KVAST ”Urologisk Patolog Prostata” 

 

Prostataektomi

Remiss

PAD remiss

Utförande

Orienteringen underlättas om preparatet suturmärks på exempelvis vä apex

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

 

Urinblåsa (px)

Remiss

PAD remiss

Ange från vilken del av urinblåsan respektive px är taget 

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

Övrigt

Ref: KVAST ”Urologisk patologi Urinblåsetumörer” 

 

Urinblåsa (tur b)

Remiss

PAD remiss

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

Övrigt

Ref: KVAST ”Urologisk patologi Urinblåsetumörer” 

 

Urinblåsa (Cystektomi)

Remiss

PAD remiss

Utförande

Blåsan fylls med 4% formaldehyd så att den blir väl utspänd. Uretärer märks med sutur. Om uretärbitar från resektionsränderna sänds separat ska övre resektionskanten suturmärkas.

Fixering

Insänds fixerad

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

Övrigt

Ref: KVAST ”Urologisk patologi Urinblåsetumörer” 

 

Vasektomi

Remiss

PAD remiss

Utförande

Preparaten placeras i separata burkar märkta ”I höger” och ”II vänster”.

Nyp ej för hårt i vävnaden.

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24