Snabbsvar och SVF

SNABBSVAR beställs enbart om det är medicinskt motiverat för omedelbar handläggning av patienten – ingår ej i SVF-förloppet.

Snabbsvar skall tydligt markeras på avsedd plats på remissen. Vid ankomstregistrering av prover kontrolleras enbart övre delen av remissen för att se vilket spår provet kommer att ha genom lab- och diagnostikprocessen. Anamnesdelen på remissen kontrolleras först i ett senare skede i processen.

Ange inte ”Svar önskas” före visst datum då det enbart finns tre spår i arbetsprocessen – Snabb, SVF och Oprioriterade prover.
Telefon och faxnummer dit svaret skall skickas anges på remissen om man markerat Snabbsvar.

För histopatologiska prover är svarstiden beroende på preparatets karaktär.
Små välfixerade prover kan besvaras nästkommande arbetsdag beroende på preparatets karaktär. Normal svarstid för Snabbsvar är cirka 3 arbetsdagar.
Stora ofixerade preparat kräver längre fixerings- prepareringstid. Vid vissa kompletterande undersökningar lämnas preliminärsvar.

 

SVF med tillhörande SVF-kod kryssas i på avsedd plats på remissen för att hanteras rätt i lab- och diagnostikprocessen.


 

Senast uppdaterad: 2019-02-27 11:22