Övriga preparat

Appendix 

Remiss

PAD remiss

Utförande

Preparatet ska ej klippas upp

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00

I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

 

OMENT 

Remiss

PAD remiss

Utförande

Preparatet ska ej klippas upp

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00

I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa 

 

Gallblåsa

Remiss

PAD remiss

Utförande

Preparatet klipps upp 

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00.

I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

 

Parathyreoidea

Allmänt

Fryssnitt

Se avsnitt fryssnitt-ofixerat vävnadsmaterial

Förhandsanmälan till patologlaboratoriet, tel 010-435 2834

Remiss

PAD remiss

Kryssa i rutan för ”Fryssnitt” och ange telefonnummer till mottagare av svar

Fixering

Fryssnitt

Fixeras ej

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl.15.30

 

Thyreoidea

Remiss

PAD remiss

Utförande

Preparatet suturmärks för identifiering av höger och vänster sida

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00.

I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

 

Bronkbiopsi

Remiss

PAD remiss

Ange på remissen om cytologiskt material insänds samtidigt

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00.

I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

 

Temporalisbiopsi

Allmänt

Inflammation är ofta fokal och med en mycket liten kärlbit kan man missa diagnosen.

Remiss

PAD remiss

Utförande

Ta en tillräcklig bit av kärlet

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl.. 16.00.

I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

 

Leverbiopsi

Remiss

PAD remiss

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl 16.00

I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

 

Muskelbiopsi

Allmänt

När viss analys efterfrågas ska biopsier tas enl. speciella anvisningar. Information angående provtagning och transport kontakta :

Muskellaboratoriet

Klinisk Patologi och Cytologi,

Gula Stråket 8

SU/Sahlgrenska

413 45 GÖTEBORG

Remiss

PAD remiss

Utförande

Se avsnitt ”Allmänt”

Fixering

Se avsnitt ”Allmänt”

Transport

Remitterande klinik ansvarar för transport

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24