Mag-tarmkanalen

(esophagus, ventrikel, duodenum, colon)

Remiss

PAD remiss

Ange antal biopsier och lokalisation

Utförande

Biopsier från olika lokalisationer ska insändas i numrerade burkar (romerska siffror) med varje preparats lokalisation angiven på burk och remiss

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl.16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

Övrigt

Ref: Regionalt vårdprogram för esophagus 1997

Ref: KVAST ”Gastrointestinal Patologi” version 2:1 2002

 

Colonpolyp

Remiss

PAD remiss

Utförande

Biopsier eller slyngade polyper från olika lokalisationer ska insändas i numrerade burkar (romerska siffror) med varje preparats lokalisation angiven på burk och remiss.

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl.16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

Övrigt

Ref: KVAST ”Gastrointestinal Patologi” version 2:1 2002

 

Stora operationspreparat (ventrikel, tarm)

Remiss

PAD remiss

Utförande

Preparat uppklipps och sköljs innan fixering för att undvika autolys.

Klipp eller skär ej genom tumören och ulcera.

Ventrikelpreparat klipps upp genom curvatura major, colon genom taenina libera

Suturmarkeringar används för att ange distal res.rand, stora kärl centralt, ev. makroskopiska serosaförändringar, område adherent mot annat organ och ev. operationstekniska artefakter.
Suturmarkeringarna anges och beskrivs på remissen

Preparatet nålas upp på korkplatta.

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd.
Korkplattan med preparatet stoppas i en preparatpåse som är märkt med patient-ID. Formaldehyd fylls på tills hela preparatet är täckt. Förslut påsen och fixera i minst 24 timmar.

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

Övrigt

Ref: Regionalt vårdprogram ”Cancer recti” 1997

Ref: KVAST ”Gastrointestinal Patologi” version 2:1 2002

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24