Lymfkörtlar (ej axill)

Lymfomfrågeställning 

Allmänt

Preparat med lymfommisstanke

Remiss

PAD remiss

Fixering

Fixeras ej

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl.16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemp till nästa dag.

Övrigt

Ref: KVAST ”Hematopatologi Lymfkörtel och lymfom” 1999-10-01

Regionalt vårdprogram 1995, version II”

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24