Hud

Excisioner

Remiss

PAD remiss

Utförande

Vid excision av förändring och vid radikalitetsbedömning: suturmärk preparatet.

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl.16.00.  I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

Övrigt

Ref: Nationellt och regionalt vårdprogram ”Malignt melanom” 1997

 

Stansbiopsi

Remiss

PAD remiss

Dermatosfrågeställning bör tydligt framgå av remisstexten

Utförande

Hudstansar bör omfatta tillräcklig mängd subcutis för bästa resultat ska uppnås

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl.16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

 

Curretage 

Remiss

PAD remiss 

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl.16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24