Gynekologiska preparat

Cervix och corvusskrap

Remiss

PAD remiss

Utförande

Skrapet sköljs före fixering med fysiologisk koksaltlösning för att avlägsna blod. Fraktionerad abrasio placeras i separata burkar märkta ”I cervix” och II corpus”

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

 

Portiobiopsi

Remiss

PAD remiss

Utförande

Biopsier från olika lokalisationer placeras i numrerade burkar (romerska siffror) med varje preparats lokalisation angiven på burk och remiss.

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl.16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

 

Cervixkon, cervixamputat

Remiss

PAD remiss. Ange ev. tidigare cytologiundersökning

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl.16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag. 

Ovarier, tuba

Remiss

PAD remiss

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

Uterus

Remiss

PAD remiss

Utförande

4% fosfatbuffrad formaldehyd insprutas i kaviteten så att slemhinnan fixeras. Formaldehyd tränger annars inte in i kaviteten och den ofixerade slemhinnan blir svår att bedöma.

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

 

Vårdprogram – uterus

Allmänt

Se avsnitt fryssnitt-ofixerat vävnadsmaterial

Remiss

PAD remiss

Ange alltid tel.nr till op.avd

Utförande

Ett märkt rör skall skickas med till laboratoriet

Fixering

Fixeras ej

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl.15.30

Övrigt

Ref: Regionalt vårdprogram för gynekologiska tumörsjukdomar/corpus 2005

 

Placenta

Remiss

PAD remiss

Utförande

OBS! Häll på rikligt med formaldehyd

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl.16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

 

Foster, plus placentarester/placenta

Allmänt

SE SOSFS 1990:8

Remiss

PAD remiss samt kremeringsblankett

t.o.m. v 27

Utförande

Upp till vecka 12

PAD-undersökning:

Foster och placentarester insänds fixerat till laboratoriet

Fr.o.m vecka 13 gäller Socialstyrelsens allmänna råd rörande omhändertagande av aborterade foster (SOSFS 1990:8)

OBS! Häll på rikligt med formaldehyd.

Vecka 12-22

PAD-undersökning:

Foster och placenta insänds fixerat till laboratoriet. Om formaldehyd inte hälls på direkt, ställ provet i kylskåp.

OBS! Häll på rikligt med formaldehyd.

Vecka 23-27

PAD-undersökning

Foster (ska inte fixeras) insänds till laboratoriet

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl.16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

Övrigt

Ref: SOSFS 1990:8

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24