Fryssnitt och ofixerat vävnadsmaterial

Fryssnitt

Fryssnitt görs på ofixerad vävnad, som sänds in under pågående operation och där svaret är avgörande för operationens fortsatta förlopp.

Fryssnitt föranmäles till laboratoriet tfn 010-435 2834. Provet lämnas till personal på laboratoriet. Markering på remissen i rutan för ”Fryssnitt” skall vara ifylld samt telefonnummer till mottagare av svar. Rätt ifylld remiss är viktig för snabb handläggning.

Svar lämnas direkt till opererande läkare via telefon inom ca 15-20 min från provets ankomst till laboratoriet. Svar skickas även skriftligt.

Ofixerat vävnadsmaterial 

Ofixerat vävnadsmaterial föranmäls till laboratoriet tfn 010-435 2834. Provet lämnas direkt till personal på laboratoriet.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24