Bröstpreparat

Nålbiopsier 

Remiss

PAD remiss

Ange antal biopsier och lokalisation

Utlåtande

Biopsier från olika lokalisationer placeras i numrerade burkar (romerska siffror) med varje preparats lokalisation angiven på burk och remiss. För att undvika att biopsierna fragmenteras läggs dessa på ett ”papper” och fixeras.

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl.16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

Övrigt

Ref: Regionalt vårdprogram ”Bröstcancer” version 2 1997

Ref: KVAST ”Bröstkörtelförändringar” 2003

 

Sentinel node  

Fryssnitt

Se avsnitt fryssnitt-ofixerat vävnadsmaterial

Remiss

PAD remiss

Kryssa i rutan för ”Fryssnitt” samt ange telefonnummer till mottagare av svar

Utförande

Lymfkörtel undersöks med fryssnittsdiagnostik

Fixering

Fryssnitt

Fixeras ej

Fryssnitt

Laboratoriets provinlämning före kl. 15.30

Förhandsanmälan till patolog lab. Tel. 010-435 2880

Övrigt

Ref: Regionalt vårdprogram ”Bröstcancer” version 2 1997

Ref: KVAST ”Bröstkörtelförändringar” 2003

 

Axillarlymfkörtlar

Remiss

PAD remiss

Utförande

Preparatet märks med sutur mot axilltopp

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

Övrigt

Ref: Regionalt vårdprogram ”Bröstcancer” version 2 1997

Ref: KVAST ”Bröstkörtelförändringar” 2003

 

Receptorbestämning

Receptorbestämning

Se avsnitt fryssnitt-ofixerat vävnadsmaterial

Remiss

PAD remiss 

Fixering

Fixeras ej

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl. 15.30

Förhandsanmälan till patologlab tfn 010-435 2880

Övrigt

Ref: Regionalt vårdprogram ”Bröstcancer” version 2 1997

Ref: KVAST ”Bröstkörtelförändringar” 2003

 

Sektorresektat 

Allmänt

Receptorbestämning
Se avsnitt fryssnitt-ofixerat vävnadsmaterial

Remiss

PAD remiss

Ange på remissen om ingreppet görs pga palpabel tumör eller pga mammografiskt fynd (mikroförkalkning eller annat).

Om axillkörtlar ej insänds samtidigt med bröstpreparatet skall separat remiss medfölja axillkörtlarna.

Utförande

Preparat med bröstbevarande kirurgi, ska skickas ofixerade på preparatröntgen. Beteckningen ”mot mammillen” används för den mest centralt belägna delen av preparatet och klockslag för perifera delar. Preparatet spänns upp på korkplatta och markeras med färgade knappnålar eller sutur. De färgade nålarnas läge antecknas på remissen. Den dorsala delen av preparatet läggs mot korkplattan. Röntgenutlåtande ska medfölja provet till laboratoriet.

Fixering

Receptorbestämning/preparatröntgen

Fixeras ej.

Sektorsresektat som redan är tumördiagnostiserade

4% fosfatbuffrad formaldehyd.

Transport

Receptorbestämning/preparatröntgen

Laboratoriets provinlämning före kl. 15.30

Förhandsanmälan till patologlab. Tel 010-435 2880

I övrigt

Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00

I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag

Övrigt

Ref: Regionalt vårdprogram ”Bröstcancer” version 2 1997

Ref: KVAST ”Bröstkörtelförändringar” 2003

 

Mastektomipreparat

Allmänt

Receptorbestämning

Se avsnitt fryssnitt-ofixerat vävnadsmaterial

Remiss

PAD remiss

Ange på remissen om ingreppet görs pga av palpabel tumör eller pga av mammografiskt fynd (mikroförkalkning eller annat).

Utförande

Preparatet märks med sutur kl 12 och ange tumörens läge

Fixering

Receptorbestämning

Fixeras ej.

Mastektomipreparat som redan är tumördiagnostiserade

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Receptorbestämning

Laboratoriets provinlämning före kl. 15.30

Förhandsanmälan till patologlab.  Tel: 010-435 2880 

I övrigt

Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00

I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

Övrigt

Ref: Regionalt vårdprogram ”Bröstcancer” version 2 1997

Ref: KVAST ”Bröstkörtelförändringar” 2003

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24