Benmärgspreparat

Remiss 

PAD remiss. Indikation för benmärgsprovtagning samt värden för HB, LPK, TPK anges på remissen

Utförande 

För morfologisk bedömning insänds:

  1. Benmärgsbiopsi
  2. Utstryk från benmärg: 2 st lufttorkade glas märkta med personnummer och namn.
  3. Utstryk från perifert blod: 1 st lufttorkat glas, märkt med personnummer, namn samt perifert utstryk.

Fixering

Benmärgsbiopsi- neutral, 4% fosfatbuffrad formaldehyd.

Utstryksglas – lufttorkas

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24